Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet - GUE/NGL

Medlem

Tjekkiet - Komunistická strana Čech a Moravy (Tjekkiet)

Fødselsdato : , Nový Jičín

Hjem Kateřina KONEČNÁ

Medlem

IMCO
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
TRAN
Transport- og Turismeudvalget
SANT
Underudvalget om Folkesundhed
COVI
Særligt udvalg om covid-19-pandemien: indhøstede erfaringer og anbefalinger for fremtiden
DSCA
Delegationen til Det Parlamentariske Partnerskabsudvalg EU-Armenien, Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Aserbajdsjan og Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Georgien
DEPA
Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest

Stedfortræder

ENVI
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
D-RS
Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbien

Seneste aktiviteter

Udviklingsvenlig politikkohærens (A9-0019/2023 - Janina Ochojska) CS

14-03-2023
Skriftlige stemmeforklaringer

Dne 14. března 2023 hlasoval Evropský parlament o zprávě o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje. Cílem zprávy je především zabránit negativním dopadům politik Unie na chudé a zranitelné osoby v rozvojových zemích v souladu se zásadami „nikoho neopomíjet“ a „řešit nejprve potřeby těch, kdo jsou na tom nejhůře“, jelikož v těchto státech se také nachází nejvíce osob žijících pod hranicí extrémní chudoby. Unie by tím měla přispět k snižování a výhledově i k vymýcení chudoby ve světě. Zpráva proto vyzývá Komisi, Parlament i Radu ke kladení většího důrazu na analyzování dopadů unijní legislativy na rozvojové země a eliminovat, či alespoň minimalizovat, dopady negativní. Díky návrhu naší frakce (Levice v Evropském parlamentu) se podařilo do zprávy prosadit, že bude potřeba prověřování dopadů na rozvojové země podrobit i obchodní dohody Unie s třetími státy. Důsledné aplikování soudržnosti politik ve prospěch rozvoje by tedy mělo přispět i ke konci současného neoliberálního modelu, který vede pouze k zvyšování nerovností ve světě.
Boj proti chudobě je jedním z nejdůležitějších bojů v současné době, neboť chudoba brání svobodnému rozvoji člověka a zatěžuje, či znemožňuje přístup ke vzdělání a zdravotní péči, čímž vede k vyšší úmrtnosti na léčitelné nemoci. Zprávu jsem proto svým hlasem ráda podpořila.

UDTALELSE om retningslinjer for budgettet for 2024 – Sektion III

02-03-2023 TRAN_AD(2023)740757 PE740.757v02-00 TRAN
Skyggeordfører for udtalelse
Ciarán CUFFE
Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

På EP NEWSHUB

@dostalondrej @CNNPrima Jestli chcete opravdu vědět co alespoň já dělám a dělala jsem ohledně vakcín v EP, nebojte se zeptat … je to lepší než neříkat pravdu. Díky

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
05E252
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G00030
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex