Please fill this field
Bart GROOTHUIS Bart GROOTHUIS
Bart GROOTHUIS

Grupo Renew Europe

Miembro

Países Bajos - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Países Bajos)

Fecha de nacimiento : ,

Inicio Bart GROOTHUIS

Vicepresidente

D-IR
Delegación para las Relaciones con Irán

Miembro

ITRE
Comisión de Industria, Investigación y Energía
INGE
Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación

Suplente

AFET
Comisión de Asuntos Exteriores
SEDE
Subcomisión de Seguridad y Defensa
DNAT
Delegación para las Relaciones con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN

Últimas actividades

Situación actual de la Unión de la Energía (debate) EN

22-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-22(4-092-0000)
Intervenciones en los debates en el Pleno

Desarrollo de la unión de los mercados de capitales (UMC): mejora del acceso a la financiación en los mercados de capitales, en particular por parte de las pymes, y refuerzo de la participación de losinversores minoristas (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) NL

08-10-2020
Explicaciones de voto por escrito

Vandaag heeft in het Europees Parlement een stemming plaatsgevonden over de ontwikkeling van de Europese kapitaalmarktunie. De VVD is groot voorstander van dit dossier, daar het als doelstelling heeft om de Europese economie minder afhankelijk te maken van enkel bancaire financiering. In algemene zin steunt de VVD de voorstellen in dit rapport die gericht zijn op een versterking en verdieping van de kapitaalmarkten in de EU, aangezien deze bijdragen aan economische groei en financiële stabiliteit. Met enkele onderdelen van het rapport, zoals bijvoorbeeld de invoering van een Europese vennootschapsbelasting en het creëren van European safe assets, kan de VVD niet instemmen. De VVD-delegatie heeft zich vandaag daarom onthouden van stemming.

Refuerzo de la Garantía Juvenil (B9-0310/2020) NL

08-10-2020
Explicaciones de voto por escrito

Hierbij de suggestie voor stemverklaring op de Europese Jeugd Garantie: Vandaag is er in het Europees Parlement gestemd over de toekomst van de Europese Jeugd Garantie. Een initiatief om werkloze jongeren zo snel mogelijk aan een baan of opleiding te helpen. In deze tijden zeker ook een belangrijk onderwerp. De VVD ondersteunt een voortvarende aanpak van jeugdwerkloosheid van harte. Uiteindelijk heeft de VVD-delegatie zich toch onthouden op de eindstem. De resolutie vraagt om van de Jeugd Garantie een bindend instrument voor alle lidstaten te maken, opgelegd en gecontroleerd door de EU. Dit gaat de VVD-delegatie te ver. Daarnaast vraagt de resolutie om nog eens extra middelen voor het ESF+, en zouden alle lidstaten nog eens 3% vanuit ESF+ moeten besteden aan de aanpak van jeugdwerkloosheid. Ook lidstaten waar de jeugdwerkloosheid relatief laag is.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg