Please fill this field
Bart GROOTHUIS Bart GROOTHUIS
Bart GROOTHUIS

“Renew Europe”

Loceklis

Nīderlande - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nīderlande)

Dzimšanas gads : ,

Sākums Bart GROOTHUIS

Loceklis

ITRE
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
D-IR
Delegācija attiecībām ar Irānu

Aizstājējs

AFET
Ārlietu komiteja
SEDE
Drošības un aizsardzības apakškomiteja
DNAT
Delegācija attiecībām ar NATO Parlamentāro asambleju

Deputāta darbība pēdējā laikā

Maltese embassy possibly compromised EN

18-05-2020 P-003060/2020 Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos
Rakstiski jautājumi

Koordinēta ES rīcība Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai NL

17-04-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

De VVD is groot voorstander van een gecoördineerde aanpak van deze crisis en steunt de overkoepelende boodschap van deze resolutie: samen uit deze crisis komen. Bijvoorbeeld als het gaat om het openhouden van grenzen voor medische goederen, voedsel en grenswerkers in vitale beroepen, de gezamenlijke aanpak van desinformatie en cybercrime als gevolg van de corona-uitbraak, of kennisuitwisseling tussen Europese onderzoekers in de zoektocht naar een vaccin tegen dit vreselijke virus.
Er zit echter ook een aantal inhoudelijke voorstellen in de tekst die de VVD niet kan steunen en waar we op precieze onderdelen derhalve tegengestemd hebben. Hier gaat het bijvoorbeeld om een oproep tot een verhoging van de Europese begroting, een permanent Europees werkeloosheidsinstrument, het vroegtijdig vrijlaten van gevangenen met korte straffen en een nieuw financieringsvoorstel, de zogenaamde herstelobligaties.
De VVD vindt het van groot belang dat we samen uit deze crisis komen, maar acht het niet verstandig om op te roepen tot nieuwe financiële instrumenten wanneer de noodzakelijke onderbouwing over de uitwerking daarvan en voorwaarden ontbreken. Solidariteit moet samengaan met verstandige beleidskeuzes. Omdat deze genoemde voorstellen wat de VVD betreft zwaar wegen, kon de VVD-delegatie de resolutie als geheel niet steunen en heeft ze zich daarom onthouden van stemming.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg