Please fill this field
Bart GROOTHUIS Bart GROOTHUIS
Bart GROOTHUIS

Groupe Renew Europe

Membre

Pays-Bas - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Pays-Bas)

Date de naissance : ,

Accueil Bart GROOTHUIS

Vice-président

D-IR
Délégation pour les relations avec l'Iran

Membre

ITRE
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
INGE
Commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation

Membre suppléant

AFET
Commission des affaires étrangères
SEDE
Sous-commission "sécurité et défense"
DNAT
Délégation pour les relations avec l'Assemblée parlementaire de l'OTAN

Dernières activités

Poursuite de la mise en place de l’union des marchés des capitaux: améliorer l'accès au financement sur le marché des capitaux, en particulier pour les PME, et accroître la participation des investisseurs de détail (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) NL

08-10-2020
Explications de vote écrites

Vandaag heeft in het Europees Parlement een stemming plaatsgevonden over de ontwikkeling van de Europese kapitaalmarktunie. De VVD is groot voorstander van dit dossier, daar het als doelstelling heeft om de Europese economie minder afhankelijk te maken van enkel bancaire financiering. In algemene zin steunt de VVD de voorstellen in dit rapport die gericht zijn op een versterking en verdieping van de kapitaalmarkten in de EU, aangezien deze bijdragen aan economische groei en financiële stabiliteit. Met enkele onderdelen van het rapport, zoals bijvoorbeeld de invoering van een Europese vennootschapsbelasting en het creëren van European safe assets, kan de VVD niet instemmen. De VVD-delegatie heeft zich vandaag daarom onthouden van stemming.

Renforcer la garantie pour la jeunesse (B9-0310/2020) NL

08-10-2020
Explications de vote écrites

Hierbij de suggestie voor stemverklaring op de Europese Jeugd Garantie: Vandaag is er in het Europees Parlement gestemd over de toekomst van de Europese Jeugd Garantie. Een initiatief om werkloze jongeren zo snel mogelijk aan een baan of opleiding te helpen. In deze tijden zeker ook een belangrijk onderwerp. De VVD ondersteunt een voortvarende aanpak van jeugdwerkloosheid van harte. Uiteindelijk heeft de VVD-delegatie zich toch onthouden op de eindstem. De resolutie vraagt om van de Jeugd Garantie een bindend instrument voor alle lidstaten te maken, opgelegd en gecontroleerd door de EU. Dit gaat de VVD-delegatie te ver. Daarnaast vraagt de resolutie om nog eens extra middelen voor het ESF+, en zouden alle lidstaten nog eens 3% vanuit ESF+ moeten besteden aan de aanpak van jeugdwerkloosheid. Ook lidstaten waar de jeugdwerkloosheid relatief laag is.

Situation en Iran (débat) EN

07-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-07(3-136-0000)
Contributions aux débats en séance plénière

Contact

Bruxelles

Strasbourg