Bart GROOTHUIS Bart GROOTHUIS
Bart GROOTHUIS

Uudistuva Eurooppa - ryhmä

Jäsen

Alankomaat - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Alankomaat)

syntynyt : ,

Etusivu Bart GROOTHUIS

Varapuheenjohtaja

D-IR
Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta

Jäsen

ITRE
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
INGE
Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen sisältyvää disinformaatiota käsittelevä erityisvaliokunta

Varajäsen

AFET
Ulkoasiainvaliokunta
SEDE
Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
DNAT
Suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta

Viimeaikainen toiminta

Energiaunionin tilanne (keskustelu) EN

22-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-22(4-092-0000)
Osallistuminen täysistuntoihin

Pääomamarkkinaunionin kehittämisen jatkaminen: erityisesti pk-yritysten pääomamarkkinarahoituksen saannin parantaminen ja vähittäissijoittajien osallistumisen entistä suurempi mahdollistaminen (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) NL

08-10-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Vandaag heeft in het Europees Parlement een stemming plaatsgevonden over de ontwikkeling van de Europese kapitaalmarktunie. De VVD is groot voorstander van dit dossier, daar het als doelstelling heeft om de Europese economie minder afhankelijk te maken van enkel bancaire financiering. In algemene zin steunt de VVD de voorstellen in dit rapport die gericht zijn op een versterking en verdieping van de kapitaalmarkten in de EU, aangezien deze bijdragen aan economische groei en financiële stabiliteit. Met enkele onderdelen van het rapport, zoals bijvoorbeeld de invoering van een Europese vennootschapsbelasting en het creëren van European safe assets, kan de VVD niet instemmen. De VVD-delegatie heeft zich vandaag daarom onthouden van stemming.

Nuorisotakuun vahvistaminen (B9-0310/2020) NL

08-10-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Hierbij de suggestie voor stemverklaring op de Europese Jeugd Garantie: Vandaag is er in het Europees Parlement gestemd over de toekomst van de Europese Jeugd Garantie. Een initiatief om werkloze jongeren zo snel mogelijk aan een baan of opleiding te helpen. In deze tijden zeker ook een belangrijk onderwerp. De VVD ondersteunt een voortvarende aanpak van jeugdwerkloosheid van harte. Uiteindelijk heeft de VVD-delegatie zich toch onthouden op de eindstem. De resolutie vraagt om van de Jeugd Garantie een bindend instrument voor alle lidstaten te maken, opgelegd en gecontroleerd door de EU. Dit gaat de VVD-delegatie te ver. Daarnaast vraagt de resolutie om nog eens extra middelen voor het ESF+, en zouden alle lidstaten nog eens 3% vanuit ESF+ moeten besteden aan de aanpak van jeugdwerkloosheid. Ook lidstaten waar de jeugdwerkloosheid relatief laag is.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg