Bart GROOTHUIS Bart GROOTHUIS
Bart GROOTHUIS

Gruppen Renew Europe

Medlem

Nederlandene - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nederlandene)

Fødselsdato : ,

Hjem Bart GROOTHUIS

Næstformand

D-IR
Delegationen for Forbindelserne med Iran

Medlem

ITRE
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
INGE
Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af Desinformation, i alle Demokratiske Processer i Den Europæiske Union

Stedfortræder

AFET
Udenrigsudvalget
SEDE
Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
DNAT
Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling

Seneste aktiviteter

Ligestilling mellem kønnene i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) NL

23-10-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. De VVD-delegatie onderschrijft het belang van gelijke rechten en gelijke kansen voor mannen en vrouwen en staat positief tegenover verhoging van de participatie van vrouwen in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. Een aantal onderdelen van dit rapport kan de VVD echter niet steunen, zoals quota voor de deelname van vrouwen aan controle-, evaluatie- en toezichtmechanismen, 85% van de officiële ontwikkelingshulp (ODA) moet worden besteed aan programma’s waarin gendergelijkheid de hoofddoelstelling is en een streefdoel van 50% vrouwen in leidinggevende functies. Ook acht de VVD het niet werkbaar en/of veilig dat op alle EU-ambassades een gender-medewerker ongelimiteerde toegang dient te krijgen tot informatiestromen inclusief geclassificeerde informatie. De VVD-delegatie heeft daarom vandaag tegen dit rapport gestemd.

Den fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og andre forordninger (A8-0198/2019 - Eric Andrieu) NL

23-10-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over de regels voor producten en samenwerking in de landbouwsector. Het is goed dat er meer mogelijkheden komen om duurzaamheidsinitiatieven in de keten te realiseren. De VVD heeft zich echter onthouden van stemming op dit rapport omdat een aantal voorstellen verregaand ingrijpen in de vrije marktwerking.’

Status over energiunionen (forhandling) EN

22-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-22(4-092-0000)
Bidrag til plenardebatter

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg