Bart GROOTHUIS Bart GROOTHUIS
Bart GROOTHUIS

Gruppen Renew Europe

Medlem

Nederlandene - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nederlandene)

Fødselsdato : ,

Hjem Bart GROOTHUIS

Næstformand

D-IR
Delegationen for Forbindelserne med Iran

Medlem

ITRE
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
INGE
Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af Desinformation, i alle Demokratiske Processer i Den Europæiske Union

Stedfortræder

AFET
Udenrigsudvalget
SEDE
Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
DNAT
Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling

Seneste aktiviteter

Covid-19-foranstaltningernes indvirkning på demokrati, grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet (B9-0343/2020) NL

13-11-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

De leden van de VVD delegatie steunen de geest van de resolutie, te weten: de pandemie waarin we ons nu bevinden nooit of te nimmer een excuus is om verworven democratische rechten en vrijheden op disproportionele wijze in te perken. Desondanks heeft de delegatie zich onthouden van stemming op de eindstem omdat de delegatie het aangenomen amendement 19 - waarin opgeroepen wordt tot onmiddellijke evacuatie en herverdeling van asielzoekers op de Griekse eilanden – niet kan steunen. De VVD zet zich in voor een duurzame oplossing voor de erbarmelijke omstandigheden op de Griekse eilanden, onder andere middels financiële en operationele ondersteuning. Volledige evacuatie en herverdeling als ad hoc maatregel draagt wat de VVD delegatie betreft niet bij aan het op de lange termijn verbeteren van de situatie.

Ligestilling mellem kønnene i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) NL

23-10-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. De VVD-delegatie onderschrijft het belang van gelijke rechten en gelijke kansen voor mannen en vrouwen en staat positief tegenover verhoging van de participatie van vrouwen in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. Een aantal onderdelen van dit verslag kan de VVD echter niet steunen, zoals quota voor de deelname van vrouwen aan controle-, evaluatie- en toezichtmechanismen, de eis dat 85 % van de officiële ontwikkelingshulp (ODA) moet worden besteed aan programma’s waarin gendergelijkheid de hoofddoelstelling is en het streefdoel van 50 % vrouwen in leidinggevende functies. Ook acht de VVD het niet werkbaar en/of veilig dat op alle EU-ambassades een gendermedewerker ongelimiteerde toegang dient te krijgen tot informatiestromen inclusief geclassificeerde informatie. De VVD-delegatie heeft daarom vandaag tegen dit verslag gestemd.

Den fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og andre forordninger (A8-0198/2019 - Eric Andrieu) NL

23-10-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over de regels voor producten en samenwerking in de landbouwsector. Het is goed dat er meer mogelijkheden komen om duurzaamheidsinitiatieven in de keten te realiseren. De VVD heeft zich echter onthouden van stemming op dit rapport omdat een aantal voorstellen verregaand ingrijpen in de vrije marktwerking.’

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg