Please fill this field
Miriam LEXMANN Miriam LEXMANN
Miriam LEXMANN

Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)

Miembro

Eslovaquia - Kresťanskodemokratické hnutie (Eslovaquia)

Fecha de nacimiento : , Bratislava

Inicio Miriam LEXMANN

Miembro

AFET
Comisión de Asuntos Exteriores
EMPL
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
D-BY
Delegación para las Relaciones con Bielorrusia
DEPA
Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euronest

Suplente

SEDE
Subcomisión de Seguridad y Defensa

Últimas actividades

Recomendación al Consejo, a la Comisión y al VP/AR sobre las relaciones con Bielorrusia (debate) EN

20-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-20(2-244-0000)
Intervenciones en los debates en el Pleno

Consecuencias de la pandemia de COVID-19 para los centros de cuidados de larga duración (debate) SK

08-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-08(4-098-0000)
Intervenciones en los debates en el Pleno

Estado de Derecho y derechos fundamentales en Bulgaria (B9-0309/2020) SK

08-10-2020
Explicaciones de voto por escrito

Uznesenie Európskeho parlamentu o právnom štáte a základných právach v Bulharsku som nepodporila. Rovnako ako som uviedla pri predchádzajúcej správe o stave právneho štátu a základných právach v Poľsku, verím, že pokiaľ je právny štát a základné práva v niektorom členskom štáte ohrozené, mali by sme to ako Európska únia preskúmať. Na druhej strane však tieto správy majú opakovane rovnaké a z môjho pohľadu problematické nedostatky. Hlavným nedostatkom je, že sa nesústredia práve na tú oblasť, v rámci ktorej existujú podozrenia na porušenia princípov právneho štátu, ale naopak sa vo svojom texte sústredia na všetky možné výčitky (mnohokrát nepodložené faktami) vrátane tých, ktoré nespadajú do právomoci Európskej únie a porušujú tak princíp subsidiarity. Toto som vnímala ako problematické aj v správe o Bulharsku, a to najmä v súvislosti s Istanbulským dohovorom, ktorý je predmetom verejných diskusií vo viacerých členských štátoch, nielen v Bulharsku, a preto nepovažujem za správne výzvy na jeho ratifikáciu. Taktiež nesúhlasím s výzvami zasahujúcimi do kultúrno - etických otázok, ktoré sa v tejto správe objavili. Z týchto dôvodov som sa v záverečnom hlasovaní zdržala.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg