Fulvio MARTUSCIELLO Fulvio MARTUSCIELLO
Fulvio MARTUSCIELLO

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Itaalia - Forza Italia (Itaalia)

Sünnikuupäev : , Napoli

Elulookirjeldus Fulvio MARTUSCIELLO

Originaalversioon : IT


Elulookirjeldus   (avaldatava teabe eest vastutab ainuisikuliselt parlamendiliige)

Ajakohastatud: 06/11/2015

Töökohad

 • 1993-1993 : diplomeeritud advokaat
 • 1994-1994 : tsiviilõigusele spetsialiseerunud advokaat
 • 1993-1993 : avalik teenistus, valitsus, assistent Itaalia Pangas

Poliitiline tegevus

Ametikohad kohaliku omavalitsuse organites

 • 1995-1999 : maakonna munitsipaalpolitsei kooli direktor

Ametikohad piirkondliku omavalitsuse organites

 • 1995-1995 : valiti esimest korda Campania maakonna volikogu liikmeks
 • 2000-2000 : valiti uuesti Campania maakonna volikogu liikmeks
 • 2005-2005 : valiti uuesti Campania maakonna volikogu liikmeks 35 723 poolthäälega; kõige enam hääli kogunud maakonnavolikogu liige Itaalias ühe häälega piirkondlikel valimistel
 • 2010-2010 : valiti uuesti Campania maakonna volikogu liikmeks
 • 1995-2000 : täitis maakonna turismi-, põllumajandus- ja tööstuskomisjoni aseesimehe ülesandeid
 • 1999-2000 : maakonna reformikomisjoni esimees
 • 2000-2000 : valiti maakonnavalitsuse tegevust kontrolliva komisjoni esimeheks
 • 2005-2005 : valiti Campania maakonna volikogu personaliküsimusi käsitlevaks kvestoriks
 • 05/2013-06/2014 : nimetati maakonnavalitsuse liikmeks
 • 07/2014-06/2015 : täitis selle eest tasu saamata Campania maavanema nõuniku ülesandeid tööstuse ja majandusarengu küsimustes

Ametikohad ELi institutsioonides

 • 2014-... : valiti 89 501 poolthäälega Euroopa Parlamendi liikmeks Lõuna-Itaalia valimisringkonnas
 • 2014-... : Euroopa Rahvapartei (PPE) liige, Iisraeliga suhtlemiseks moodustatud delegatsiooni juht, delegatsioonide juhtide konverentsi liige, eelarvekontrollikomisjoni (CONT) liige, majandus- ja rahanduskomisjoni (ECON) liige, maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni (TAXE) liige, delegatsiooni liige Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees (DMED); asendusliige tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonis (ITRE) ning delegatsioonis ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani ja ELi-Usbekistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Tadžikistani, Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks (DCAS)

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg