Alexandros ALAVANOS Alexandros ALAVANOS
Alexandros ALAVANOS
Kreeka

Sünnikuupäev : , Athina

Viies ametiaeg Alexandros ALAVANOS

Fraktsioonid

  • 20-07-1999 / 14-04-2004 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/ Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 20-07-1999 / 14-04-2004 : Synaspismos tis Aristeras kai tis Proodou (Kreeka)

Esimees

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Bulgaaria parlamentaarses ühiskomitees

Liikmed

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kultuuri, noorsoo, hariduse, meedia ja spordi komitee
  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioonide juhtide konverents
  • 17-01-2002 / 14-04-2004 : Kultuuri-, noorsoo-, haridus-, meedia- ja spordikomisjon
  • 07-02-2002 / 14-04-2004 : Delegatsioon Kagu-Euroopaga suhtlemiseks

Asendusliige

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Välissuhete, inimõiguste ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komitee
  • 17-01-2002 / 14-04-2004 : Välisasjade, inimõiguste, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Question Time (Council) EN

14-01-2004 P5_CRE(2004)01-14(5)

Vote EN

17-12-2003 P5_CRE(2003)12-17(4)

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report Commission's communication to the Council and the European Parliament: "Designing tomorrow's education - Promoting innovation with new technologies" - Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport EN

17-10-2000 A5-0299/2000 PE 286.686DEF CULT
Alexandros ALAVANOS

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128