Lucy NETHSINGHA Lucy NETHSINGHA
Lucy NETHSINGHA
Ühendkuningriik

Sünnikuupäev : , Southampton

Üheksas koosseisu ametiaeg Lucy NETHSINGHA

Fraktsioonid

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Uueneva Euroopa fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Ühendkuningriik)

Esimees

  • 10-07-2019 / 31-01-2020 : Õiguskomisjon

Liikmed

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Õiguskomisjon
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks
  • 10-07-2019 / 31-01-2020 : Komisjonide esimeeste konverents

Asendusliige

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Regionaalarengukomisjon
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks, sh ELi–Maroko, ELi–Tuneesia ja ELi–Alžeeria parlamentaarsetes ühiskomisjonides
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

Parlamendi põhitegevus

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

RAPORT volituste kontrollimise kohta

28-01-2020 A9-0015/2020 PE644.897v03-00 JURI
Lucy NETHSINGHA

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

Õigusalane arvamus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu kohta

16-01-2020 JURI_AL(2020)645079 PE645.079v03-00 JURI
Lucy NETHSINGHA

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.