Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS : Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon sobiliku käitumise kohta 

Kontakt