Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS : Algus 

Liige 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 
Õiguskomisjon 
Petitsioonikomisjon 
Delegatsioon ELi – Põhja-Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis 

Asendusliige 

Majandus- ja rahanduskomisjon 
Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

ELi lepingu artikli 7 lõike 1 raames toimuvad kuulamised seoses Poola ja Ungariga (B9-0032/2020) EL  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Euroopa Ombudsmani tegevus 2018. aastal (A9-0032/2019 - Peter Jahr) EL  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt