Rosa ESTARÀS FERRAGUT Rosa ESTARÀS FERRAGUT
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Hispaania - Partido Popular (Hispaania)

Sünnikuupäev : , Valldemossa

Algus Rosa ESTARÀS FERRAGUT

Liige

EMPL
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
FEMM
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
DACP
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

Asendusliige

DEVE
Arengukomisjon
D-MX
Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis
DLAT
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Viimased tegevused

Sexual exploitation of minors EN

26-02-2020 P-001148/2020 Komisjon
Kirjalikult vastatavad küsimused

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg