Rosa ESTARÀS FERRAGUT Rosa ESTARÀS FERRAGUT
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Испания - Partido Popular (Испания)

Роден : , Valldemossa

Начална страница Rosa ESTARÀS FERRAGUT

Член

EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
FEMM
Комисия по правата на жените и равенството между половете
DACP
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник

DEVE
Комисия по развитие
D-MX
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико
DLAT
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Последни дейности

Aid measures requested by the Spanish government EN

28-09-2020 P-005262/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg