Please fill this field
Stelios KOULOGLOU Stelios KOULOGLOU
Stelios KOULOGLOU

An Grúpa den Chlé Aontaithe Eorpach/den Chlé Ghlas Nordach

Comhalta

an Ghréig - Coalition of the Radical Left (an Ghréig)

Dáta Breithe : ,

8ú Téarma Parlaiminteach Stelios KOULOGLOU

Grúpaí polaitiúla

 • 27-01-2015 / 01-07-2019 : Grúpa Cónasctha den Chlé Aontaithe Eorpach - den Chlé Ghlas Nordach - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

 • 27-01-2015 / 01-07-2019 : Coalition of the Radical Left (an Ghréig)

Leas-Chathaoirleach

 • 31-03-2015 / 18-01-2017 : An Coiste um Fhorbairt
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Fhorbairt

Comhalta

 • 11-02-2015 / 24-02-2015 : An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla
 • 11-02-2015 / 18-01-2017 : An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht
 • 11-02-2015 / 01-07-2019 : An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Cobhsaíochta agus Comhlachais d’AE-den Albáin
 • 25-02-2015 / 30-03-2015 : An Coiste um Fhorbairt
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : An Coiste um Fhorbairt
 • 19-01-2017 / 22-10-2017 : An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht
 • 23-10-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

Comhalta ionadaíoch

 • 10-02-2015 / 18-01-2017 : An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
 • 10-02-2015 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe
 • 10-02-2015 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh le Leithinis na Cóiré
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Coiste fiosrúcháin chun imscrúdú a dhéanamh ar sháruithe agus ar dhrochriarachán líomhnaithe i bhfeidhmiú dhlí an Aontais i ndáil le sciúradh airgid, le seachaint cánach agus le himghabháil cánach
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
 • 17-12-2018 / 01-07-2019 : An coiste speisialta um choireanna airgeadais, um sheachaint cánach agus um imghabháil cánach

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Resumption of the sitting EN

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-449-0000)

The possible extradition of Julian Assange (debate) EN

16-04-2019 P8_CRE-PROV(2019)04-16(2-829-0000)

The possible extradition of Julian Assange (debate) EN

16-04-2019 P8_CRE-PROV(2019)04-16(2-831-0000)

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on corruption and human rights in third countries EN

02-06-2017 DEVE_AD(2017)602794 PE602.794v02-00 DEVE
Stelios KOULOGLOU

OPINION on an EU strategy for liquefied natural gas and gas storage EN

31-08-2016 INTA_AD(2016)585452 PE585.452v02-00 INTA
Stelios KOULOGLOU

OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Fisheries Partnership Agreement between the European Community on the one hand, and the Government of Denmark and the Home Rule Government of Greenland, on the other hand EN

18-02-2016 DEVE_AD(2016)573194 PE573.194v02-00 DEVE
Stelios KOULOGLOU

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

TUAIRIM Ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear ‘Erasmus’: clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um spórt agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013

17-12-2018 DEVE_AD(2018)629605 PE629.605v02-00 DEVE
Ignazio CORRAO

TUAIRIM ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le haontachas an Aontais Eorpaigh le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

17-12-2018 INTA_AD(2018)629606 PE629.606v02-00 INTA
Tiziana BEGHIN

TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

17-12-2018 INTA_AD(2018)629613 PE629.613v02-00 INTA
Christophe HANSEN

Tairiscintí i gcomhair rún

Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Ceisteanna ó bhéal

Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Trasnálacha móra

Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte trascheisteanna móra i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Úachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 139, Iarscríbhinn III

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte

Written explanations of vote

Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

15-03-2018

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ασχολήθηκε με το θέμα του Europass, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα. Σε μια Ευρώπη όπου η ανεργία συνεχώς αυξάνεται διότι οι χώρες αναγκάζονται να ακολουθούν πολιτικές λιτότητας είναι επιτακτική η ανάγκη βελτίωσης κάθε μέσου που μπορεί να διευκολύνει την εύρεση εργασίας. Σύμφωνα με την έκθεση και μετά από πρόταση της Επιτροπής, η EUROPASS θα μετασχηματιστεί σε βάση δεδομένων ελεύθερης πρόσβασης, η οποία θα προάγει τις δυνατότητες των ατόμων που τη χρησιμοποιούν. Σημαντικό είναι ότι προβλέπεται η μη δυνατότητα λήψης αρχείων και η μετάφραση σε όλες τις ευρωπαϊκέ γλώσσες. Για όλα τα παραπάνω και κυρίως για να βοηθήσουμε τους άνεργους νέους σε ένα νέο ξεκίνημα, ψήφισα θετικά την έκθεση.

15-03-2018

Η πρόταση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας αφορούσε το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» 20140-2020. Το ζητούμενο της συγκεκριμένης έκθεσης ήταν η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ορχήστρας Νέων (EUYO), η οποία αποτελείται από νέους μουσικούς και αρχικά χρηματοδοτήθηκε από την Ένωση για ένα διάστημα τριάντα ετών. Είναι βασικό στοιχείο διάσωσης του πολιτισμού και μέσω αυτού οι νέοι δραστηριοποιούνται περισσότερο στον τομέα την κλασσικής μουσικής και μάλιστα σε ευρωπαϊκό αντί εθνικό επίπεδο. Η έκθεση αναφέρει ότι η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος «Δραστήρια Ευρώπη» αφού πρώτα η Ευρωπαϊκή Ορχήστρα Νέων αναγνωριστεί ως φορέας που προσδιορίζεται μέσω βασικής πράξης.

13-03-2018

Ψήφισα θετικά την πρόταση της επιτροπής για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλλων, η οποία αφορούσε την ισότητα μεταξύ των δύο φίλων στις εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γυναίκες έχουν αναπτύξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο εμπόριο και μάλιστα είναι πάρα πολλές αυτές που δραστηριοποιούνται σε κλάδους παροχής υπηρεσιών. Η αναφορά τους όμως στις συμφωνίες ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Η παρούσα έκθεση λοιπόν καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποστηρίξει την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου στις εμπορικές συμφωνίες που θα αφορά την ισότητα των φύλλων και ζητά έντονα, νέα μέτρα τα οποία θα εξελίξουν περαιτέρω τη ζωή των γυναικών στο εργασιακό τους περιβάλλον. Έγινε μια εξαιρετική δουλειά σε επίπεδο επιτροπής, από δύο γυναίκες ευρωβουλευτές της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, γεγονός που σε συνδυασμό με τα παραπάνω με οδήγησαν σε θετική ψήφο.

Ceisteanna i scríbhinn

Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Ceisteanna ar BCE maidir le SMA agus SRA

Féadfaidh Feisirí ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn a chur ar BCE maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair agus leis an Sásra Réitigh Aonair. Cuirtear na ceisteanna sin faoi bhráid Chathaoirleach an choiste fhreagraigh ar dtús. Riail 140, Riail 141, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on the Social and Solidarity Economy EN

30-11-2016 P8_DCL(2016)0124 Tite ar lár
Lynn BOYLAN Nessa CHILDERS Marian HARKIN Liadh NÍ RIADA Josu JUARISTI ABAUNZ Matt CARTHY Stelios KOULOGLOU Tania GONZÁLEZ PEÑAS Martina ANDERSON Marina ALBIOL GUZMÁN Estefanía TORRES MARTÍNEZ Miguel URBÁN CRESPO
Dáta oscailte : 30-11-2016
Dáta don titim ar lár : 01-03-2017
Líon na sínitheoirí : 35 - 02-03-2017

Dearbhú i scríbhinn on heart failure EN

24-10-2016 P8_DCL(2016)0110 Tite ar lár
Annie SCHREIJER-PIERIK Aldo PATRICIELLO Cristian-Silviu BUŞOI Sirpa PIETIKÄINEN Andrey KOVATCHEV Pascal ARIMONT Marc TARABELLA Victor NEGRESCU Miriam DALLI Nicola CAPUTO Daciana Octavia SÂRBU Karin KADENBACH Nessa CHILDERS Ian DUNCAN Stelios KOULOGLOU Monica MACOVEI Patricija ŠULIN
Dáta oscailte : 24-10-2016
Dáta don titim ar lár : 24-01-2017
Líon na sínitheoirí : 236 - 25-01-2017

Dearbhú i scríbhinn on establishing an EU-wide practice of reasonably priced airport food and beverages EN

12-09-2016 P8_DCL(2016)0094 Tite ar lár
Brian HAYES Deirdre CLUNE Stelios KOULOGLOU Jozo RADOŠ Fabio DE MASI José BLANCO LÓPEZ Lucy ANDERSON Izaskun BILBAO BARANDICA Merja KYLLÖNEN Patricija ŠULIN Marlene MIZZI
Dáta oscailte : 12-09-2016
Dáta don titim ar lár : 12-12-2016
Líon na sínitheoirí : 45 - 13-12-2016

Dearbhuithe

Dearbhú bunaidh, é sínithe agus dátaithe, agus atá curtha sa chartlann ag Parlaimint na hEorpa.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg