Please fill this field
Radka MAXOVÁ Radka MAXOVÁ
Radka MAXOVÁ

Fractie Renew Europe

Lid

Tsjechië - ANO 2011 (Tsjechië)

Geboortedatum : , Pardubice

Home Radka MAXOVÁ

Lid

EMPL
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
DACP
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Plaatsvervanger

CULT
Commissie cultuur en onderwijs
FEMM
Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid
D-RU
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland

Laatste activiteiten

25 jaar na de Verklaring en het Actieplatform van Beijing: uitdagingen in het verschiet voor vrouwenrechten (B9-0114/2021) CS

11-02-2021
Schriftelijke stemverklaringen

. – Jako velká většina poslanců EP jsem hlasovala pro rezoluci k 25. výročí Pekingské deklarace a akční platformy: budoucí výzvy týkající se práv žen i v současném obtížném období. Byla jsem také jedna z těch, kteří rezoluci spolupodepsali, a podílela jsem se na jejím znění. Evropský parlament dlouhodobě usiluje o rovnost žen a mužů v EU i ve světě. Pandemie koronaviru způsobila v právech žen značný úpadek a ani zdaleka se nedá hovořit o tom, že bychom jako EU nebo státy OSN naplňovaly závazky přijaté v Pekingské deklaraci. Na to upozorňuje i nová zpráva UN Women, podle které posilování rovnosti pohlaví na celém světě de facto stagnuje a těžce vybojované úspěchy celosvětově oslabují. Doufám, že naše rezoluce vyšle jasnou zprávu Komisi a členským státům, aby se více soustředily na rovnost žen a plnění závazků z Pekingské deklarace.

Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne (A9-0219/2020 - Michael Gahler) CS

10-02-2021
Schriftelijke stemverklaringen

. – Hlasovala jsem pro zprávu o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou. Věřím, že je nesmírně důležité udržovat blízké vztahy s našimi východními sousedy a dále investovat do jejich rozvoje. Především jsem ale byla mile překvapená úsilím Ukrajiny při plnění jejích závazků podle dohody s EU. Ve zprávě doporučujeme, aby se ukrajinské orgány zaměřily na omezený počet priorit, a navrhujeme nejdříve dokončit reformy v oblasti právního státu, správy věcí veřejných a boje proti korupci. Právě otázky právního státu a lidských práv jsou pro mě nejdůležitější a budu situaci nadále blízce sledovat.

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Postadres

  • Local office address:
    Senovážné náměstí 2

    37001 České Budějovice