Radka MAXOVÁ : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie cultuur en onderwijs 
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland 

Contact