Please fill this field
John ATTARD-MONTALTO John ATTARD-MONTALTO
John ATTARD-MONTALTO
Malta

Geboortedatum : , Sliema

7de zittingsperiode John ATTARD-MONTALTO

Fracties

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partit Laburista (Malta)

Ondervoorzitter

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen

Leden

 • 16-07-2009 / 09-03-2010 : Commissie constitutionele zaken
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
 • 19-01-2012 / 20-11-2012 : Commissie internationale handel

Plaatsvervanger

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie buitenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Irak
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie buitenlandse zaken

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Gelijkheid van vrouwen en mannen - 2012 (debat) EN

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(1-084-500)

Inzet van gewapende drones (debat) EN

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(3-853-500)

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over de instelling van een Europese dag voor de herdenking van de slachtoffers van de Europese kolonisatie en de koloniale slavernij

15-04-2013 P7_DCL(2013)0002 Vervallen
Jean-Jacob BICEP Bill NEWTON DUNN John ATTARD-MONTALTO Gay MITCHELL Britta THOMSEN Jean-Luc BENNAHMIAS Filip KACZMAREK Marc TARABELLA Søren Bo SØNDERGAARD João FERREIRA Eva JOLY Ivo VAJGL
Datum bekendmaking : 15-04-2013
Vervaldatum : 15-07-2013
Aantal ondertekenaars : 116 - 21-01-2014

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over over invoering van het programma 'Schaken op School' in het onderwijssysteem van de lidstaten van de Europese Unie

30-11-2011 P7_DCL(2011)0050 Aangenomen
Slavi BINEV Mario MAURO Nirj DEVA John ATTARD-MONTALTO Hannu TAKKULA
Datum bekendmaking : 30-11-2011
Vervaldatum : 15-03-2012
Datum van aanneming : 15-03-2012
Ondertekenaars : P7_PV(2012)03-15(ANN-3)
Aantal ondertekenaars : 415 - 15-03-2012

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.