Elena KOUNTOURA Elena KOUNTOURA
Elena KOUNTOURA

Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica

Członkini

Grecja - Coalition of the Radical Left (Grecja)

Życiorys Elena KOUNTOURA

Wersja oryginalna : EN


Życiorys   (informacje opublikowane na wyłączną odpowiedzialność posłanki)

Ostatnia aktualizacja: 27/11/2020

Wykształcenie (uzyskane tytuły i dyplomy)

 • 1984 : Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach
 • 1984 : Licencjat w dziedzinie wychowania fizycznego i nauk o sporcie

Kariera zawodowa

 • 1984-1996 : Kariera międzynarodowa w branży mody
 • 1997-2003 : Wydawczyni i redaktor naczelna licznych czasopism o zasięgu ogólnokrajowym

Kariera polityczna

Funkcje sprawowane w parlamencie krajowym

 • 2004-2019 : Posłanka do parlamentu Grecji, wybrana sześciokrotnie z pierwszego ateńskiego obwodu wyborczego

Funkcje sprawowane w rządzie krajowym

 • 01/2015-05/2019 : Minister turystyki, Grecja

Funkcje sprawowane w instytucjach UE

 • 2019-... : Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Funkcje sprawowane w innych organizacjach europejskich

 • 2014-2015 : Rada Europy: przedstawicielka Grecji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy – członkini Komisji ds. Imigracji, Uchodźców i Wysiedleńców oraz członkini subsydiarna Komisji ds. Równości i Niedyskryminacji

Inna działalność

 • 2009-... : Przewodnicząca „Europa Donna Hellas” – organizacji non-profit zajmującej się profilaktyką raka piersi i szerzeniem wiedzy na temat tej choroby oraz działającej na rzecz poprawy usług dla pacjentek onkologicznych
 • 2009-... : Wieloletni wolontariat w Grecji i za granicą w greckich i międzynarodowych organizacjach pozarządowych – główne obszary zainteresowania: filantropia, prawa człowieka, zdrowie, sprawy kobiet oraz rodzina

Odznaczenia

 • Tytuł Ministra Turystyki Roku 2019 – nagroda światowa przyznana podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych (ITB) w Berlinie
 • Nagroda światowa za osiągnięcia w promocji miejsc docelowych turystyki (2019) przyznana przez Światową Radę Podróży i Turystyki (WTTC)
 • Nagroda światowa w dziedzinie strategii turystycznej i odporności (2019) przyznana przez Międzynarodowy Instytut Promowania Pokoju poprzez Turystykę (IIPT)
 • Wyróżniona za wspieranie szerzenia wartości greckiego wolontariatu paraolimpijskiego
 • Wyróżniona przez rząd grecki tytułem Ambasadora Dobrej Woli w dziedzinie wolontariatu społecznego

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg