Kathleen VAN BREMPT Kathleen VAN BREMPT
Kathleen VAN BREMPT

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członkini

Belgia - Socialistische Partij.Anders (Belgia)

Data urodzenia : , Wilrijk

Życiorys Kathleen VAN BREMPT

Wersja oryginalna : NL


Życiorys   (informacje opublikowane na wyłączną odpowiedzialność posłanki)

Ostatnia aktualizacja: 10/11/2015

Wykształcenie (uzyskane tytuły i dyplomy)

  • 1992-1992 : Szkoła wyższa: Magister socjologii (socjologia pracy)

Kariera zawodowa

  • 1992-1995 : Pracownik naukowy Instytutu Badań nad Pracą i Zatrudnieniem

Kariera polityczna

Funkcje sprawowane w krajowej partii politycznej lub krajowym związku zawodowym

  • 1995-1997 : Członkini grupy badawczej sp.a
  • 1997-1999 : Sekretarz polityczny partii sp.a

Funkcje sprawowane w lokalnych organach samorządowych

  • 2000-... : Członkini rady miejskiej Antwerpii

Funkcje sprawowane w regionalnych organach samorządowych

  • 1999-1999 : Zastępczyni szefa gabinetu flamandzkiego ministra zatrudnienia i turystyki
  • 2004-2009 : Minister w rządzie Flandrii

Funkcje sprawowane w rządzie krajowym

  • 2003-2004 : Sekretarz stanu rządu federalnego Belgii

Funkcje sprawowane w instytucjach UE

  • 2000-2003 : Posłanka do Parlamentu Europejskiego
  • 2009-... : Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg