Andrus ANSIP : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 

Náhradník 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 

Nedávne činnosti 

Kontakt