Malin BJÖRK
Malin BJÖRK

Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL

Ledamot

Sverige - Vänsterpartiet (Sverige)

Född : , Göteborg

Hem Malin BJÖRK

Ledamot

ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
LIBE
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
D-BR
Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien
DLAT
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Suppleant

AFET
Utskottet för utrikesfrågor
DMER
Delegationen för förbindelserna med Mercosur
D-ZA
Delegationen för förbindelserna med Sydafrika

Senaste aktiviteter

Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2025 – Avsnitt I – Europaparlamentet (A9-0180/2024 - Anna-Michelle Asimakopoulou)

25-04-2024
Skriftliga förklaringar

Jag röstade emot betänkandet om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2025. Visserligen innehåller betänkandet mycket som är bra när det gäller klimat- och miljöarbete och förbättrade arbetsvillkor för personalen, men jag motsätter mig den kraftiga budgetökningen, som överskrider indexuppräkningarna för löner och priser. Europaparlamentet bör enligt Vänsterpartiet sänka sina kostnader rejält, särskilt när det gäller ledamöternas arvoden, den svällande administrationen och upprättandet av Europa Experience-centrum i alla medlemsstater, vilket vi motsätter oss.

Förhandsinformation om passagerare: förbättra och underlätta kontrollerna vid de yttre gränserna (A9-0409/2023 - Jan-Christoph Oetjen)

25-04-2024
Skriftliga förklaringar

Förordningen gör det obligatoriskt för flygbolag att samla in avancerad passagerarinformation som sedan ska överlämnas till behörig myndighet. Det finns en risk att den data som samlas in inte enbart kommer att användas för att göra gränskontrollerna snabbare utan också för att hindra asylsökande från att komma till EU. De höga avgifterna för flygbolag som inte uppfyller kravet på insamling av data enligt förordningen riskerar att, likt transportöransvaret, ha en avskräckande effekt på flygbolagen och därigenom göra det ännu svårare för personer på flykt att ta sig till EU på ett säkert sätt. Därför valde jag att rösta emot.

Förhandsinformation om passagerare: förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet (A9-0411/2023 - Assita Kanko)

25-04-2024
Skriftliga förklaringar

Förordningen gör det obligatoriskt för flygbolag att samla in avancerad passagerarinformation som sedan ska överlämnas till behörig myndighet. Det nuvarande systemet som de nya reglerna kompletterar är ineffektivt. Det automatiska systemet som all data matas in i har inte med precision lyckats identifiera misstänkta personer. Eftersom det är algoritmerna i systemet som brister kommer det inte att kunna lösas med ökade krav på att mer personlig data samlas in. Obligatorisk och omfattande insamling av personliga data måste dessutom stå i proportion till lagstiftningens möjlighet att uppnå det tilltänkta syftet, vilket inte är fallet här. Därför valde jag att rösta emot.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
06G351
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G04030
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex