David LEGA David LEGA
David LEGA

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Sverige - Kristdemokraterna (Sverige)

Född : ,

Hem David LEGA

Ledamot

AFET
Utskottet för utrikesfrågor
DROI
Underutskottet för mänskliga rättigheter
D-RU
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland

Suppleant

CONT
Budgetkontrollutskottet
D-UA
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ukraina
DACP
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
DEPA
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

Senaste aktiviteter

Fastställande av könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget (A9-0249/2021 - Malin Björk, Diana Riba i Giner)

16-09-2021
Skriftliga förklaringar

Idag har Europaparlamentet röstat om sina inspel i arbetet med att lägga till könsbaserat våld som ett EU-brott i enlighet med artikel 83.1 i EUF-fördraget. Att öka de gemensamma ansträngningarna i denna fråga är av största vikt och något Kristdemokraterna stödjer. Tyvärr har de ansvariga för Europaparlamentets position i denna fråga skapat ett betänkande som helt saknar adekvat brottsofferperspektiv, innehåller svepande och onyanserad kritik mot medlemsländernas migrationspolitik och i största allmänhet har ett vänsterperspektiv på normer och orsakssamband. Därutöver vill betänkandet definiera könsbaserat våld på ett sätt som skulle möjliggöra EU-reglering av abortfrågan. Det är Kristdemokraterna motståndare till. Vid en samlad bedömning valde vi att lägga ned våra röster vid slutvoteringen.

Situationen i Afghanistan (RC-B9-0455/2021, B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021)

16-09-2021
Skriftliga förklaringar

Idag har Europaparlamentet röstat om en resolution med anledning av situationen i Afghanistan med anledning av Talibanernas maktövertagande. I delvoteringen om resolutionens innehåll avhandlades hur migrationsfrågan ska hanteras i relationen till Afghanistan. Vänstergrupperna föreslog vid dessa voteringar olika speciallösningar just för gruppen afganska migranter. Från Kristdemokraternas sida vill vi här betona den individuella prövningen om skyddsgrund som asylrätten bygger på.

David LEGA
David LEGA

På Europaparlamentets NEWSHUB

RT @EPPGroup: ⛔️We should exclude the Ambassador of #China from entering the European Parliament for as long as some MEPs are sanctioned by China, proposes our MEP @sikorskiradek. 🎥Watch and learn more about how the EU should deal with China⤵️ https://t.co/Cb958bbri0 

RT @LegaSve: Vi hoppas att nästa ambassadör från Kina respekterar att Sverige är en demokrati och att vi har yttrandefrihet för alla, inklusive journalister och folkvalda. Oavsett är det så gott som omöjligt att se att nästa ambassadör kan vara sämre än den avgående. https://t.co/RxwX1Z0sSz 

Welcoming that @JosepBorrellF agrees and stresses the need for full cooperation with the #IAEA. It is imperative that the UN Agency get full insight on the Iranian nuclear programme.🇮🇷🇺🇳

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg