Pascal CANFIN : Hem 

Ordförande 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

Ledamot 

CPCO  
Utskottsordförandekonferensen 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Suppleant 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) 

Senaste aktiviteter 

Pascal CANFIN  
Pascal CANFIN 

På Europaparlamentets NEWSHUB

 • RT @Renaissance_UE: Communiqué | Le #EUGreenDeal concrétise nos engagements pour faire de l’Europe une puissance verte. https://t.co/F32VbH2EGA 

  Utstationerade:  
  på twitter 
 • Dans le #EUGreenDeal aujourd’hui je salue le fait que la nouvelle doctrine de la commission européenne soit de faire du respect de l’accord de Paris une clause contraignante des futurs accords commerciaux. C’était un engagement de notre campagne il est tenu @Renaissance_UE

  Utstationerade:  
  på twitter 
 • Climat, agriculture, transports… Le « green deal » tous azimuts de la Commission européenne — via @lemondefr https://t.co/T1MCIbsn74 

  Utstationerade:  
  på twitter 

Kontakt