Pascal CANFIN : Начална страница 

Председател 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Член 

CPCO  
Съвет на председателите на комисии 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Последни дейности 

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година  
- ENVI_AD(2019)639770 -  
-
ENVI 
Становища в качеството на докладчик 

Обратна връзка