На живо

от 8 до 10 юли 2020 г. / / Брюксел

Сряда, 8 Юли 2020 г. - Петък, 10 Юли 2020 г.

Брюксел

Сряда, 8 Юли 2020 г.


Четвъртък, 9 Юли 2020 г.


Петък, 10 Юли 2020 г.

Проследяване на действията

Търсене

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Приети текстове

Предложенията за резолюции и докладите, внесени от членовете на ЕП и от парламентарните комисии, след или без обсъждане, се поставят на гласуване от Парламента на пленарно заседание. След като бъдат гласувани, окончателните текстове във вида, в който са приети, се публикуват и се изпращат до съответните инстанции.