Pondelok, 14. septembra 2020 - Štvrtok, 17. septembra 2020

Brusel

Pondelok, 14. septembra 2020


Utorok, 15. septembra 2020


Streda, 16. septembra 2020


Štvrtok, 17. septembra 2020

Kontrola spisov

Vyhľadávanie

Kontakt

Prioritné informácie a dokumenty

Vyhľadávanie podľa dátumu

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Prijaté texty

O návrhoch uznesenia a správ, ktoré predkladajú poslanci a parlamentné výbory, sa v Európskom parlamente hlasuje počas plenárnej schôdze po uskutočnení rozpravy alebo bez nej. Po odhlasovaní sa konečné znenia textov tak, ako boli prijaté, zverejnia a podstúpia príslušným orgánom.