Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  REPORT on sustainable corporate governance

03-12-2020 A9-0240/2020 2020/2137(INI)
JURI

Pascal DURAND

  REPORT on a new strategy for European SMEs

02-12-2020 A9-0237/2020 2020/2131(INI)
ITRE

Paolo BORCHIA

RAPPORT dwar l-Istrateġija tal-UE għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri

25-11-2020 A9-0234/2020 2019/2169(INI)
FEMM

Maria NOICHL

RAPPORT dwar Ewropa soċjali b'saħħitha għal Tranżizzjonijiet Ġusti

24-11-2020 A9-0233/2020 2020/2084(INI)
EMPL

Agnes JONGERIUS , Dennis RADTKE

RAPPORT dwar ir-riżultat tad-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2019

23-11-2020 A9-0230/2020 2020/2044(INI)
PETI

Kosma ZŁOTOWSKI

RAPPORT dwar il-perspettiva tal-ġeneru fil-kriżi tal-COVID-19 u fil-perjodu ta' wara l-kriżi

20-11-2020 A9-0229/2020 2020/2121(INI)
FEMM

Frances FITZGERALD

Kuntatt

Informazzjoni u dokumenti prijoritarji

Lista tal-emendi għar-rapporti

Rapporti

Ir-rapporti jiġu adottati mill-Kumitati Parlamentari fuq proposta tar-rapporteurs nominati mill-kumitati kompetenti
ll-proposti għal rizoluzzjonijiet li jkun fihom jiġu eżaminati fis-sedata plenarja u jekk jiġu adottati jiġu inklużi fit-testi adottati.