Živě

od 23. do 26. listopadu 2020 / / Brusel

Pondělí 23. listopadu 2020 - Čtvrtek 26. listopadu 2020

Brusel

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

ZPRÁVA o nové průmyslové strategii pro Evropu

22-10-2020 A9-0197/2020 2020/2076(INI)
ITRE

Carlo CALENDA

seznam hlasování :  FINAL VERSION [init.]

ZPRÁVA o zahraničně politických důsledcích rozšíření onemocnění COVID-19

03-11-2020 A9-0204/2020 2020/2111(INI)
AFET

Hilde VAUTMANS

seznam hlasování :  FINAL VERSION [init.]

ZPRÁVA o posílení svobody sdělovacích prostředků: ochrana novinářů v Evropě, nenávistné projevy, dezinformace a úloha platforem

03-11-2020 A9-0205/2020 2020/2009(INI)
LIBE

Magdalena ADAMOWICZ

seznam hlasování :  FINAL VERSION [init.]

ZPRÁVA o zajišťování bezpečnosti výrobků na jednotném trhu

03-11-2020 A9-0207/2020 2019/2190(INI)
IMCO

Marion WALSMANN

seznam hlasování :  FINAL VERSION [init.]

ZPRÁVA Směrem k udržitelnějšímu jednotnému trhu pro podniky a spotřebitele

03-11-2020 A9-0209/2020 2020/2021(INI)
IMCO

David CORMAND

seznam hlasování :  FINAL VERSION [init.]

ZPRÁVA o bilanci evropských voleb

06-11-2020 A9-0211/2020 2020/2088(INI)
AFCO

Pascal DURAND

seznam hlasování :  FINAL VERSION [init.]

ZPRÁVA o zvýšení účinnosti rozvoje a efektivnosti pomoci

09-11-2020 A9-0212/2020 2019/2184(INI)
DEVE

Tomas TOBÉ

seznam hlasování :  FINAL VERSION [init.]

ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie

12-11-2020 A9-0216/2020 2020/0176(COD)
INTA

Christophe HANSEN

seznam hlasování :  FINAL VERSION [***I]

ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o odstranění cel na určité produkty

12-11-2020 A9-0217/2020 2020/0253(COD)
INTA

Bernd LANGE

seznam hlasování :  FINAL VERSION [***I]

Vyhledávání

Kontakt

Prioritní informace a dokumenty

Seznam pozměňovacích návrhů ke zprávám

Zprávy

Zprávy přijímají parlamentní výbory na základě návrhu zpravodaje, kterého jmenuje příslušný výbor.
Návrhy usnesení, jež obsahují, jsou projednávány na plenárním zasedání, a pokud jsou přijaty, stanou se součástí přijatých textů.