Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  REPORT on sustainable corporate governance

03-12-2020 A9-0240/2020 2020/2137(INI)
JURI

Pascal DURAND

  REPORT on a new strategy for European SMEs

02-12-2020 A9-0237/2020 2020/2131(INI)
ITRE

Paolo BORCHIA

ZPRÁVA o strategii EU pro rovnost žen a mužů

25-11-2020 A9-0234/2020 2019/2169(INI)
FEMM

Maria NOICHL

ZPRÁVA o silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci

24-11-2020 A9-0233/2020 2020/2084(INI)
EMPL

Agnes JONGERIUS , Dennis RADTKE

ZPRÁVA o překlenování digitální propasti mezi ženami a muži: účast žen v digitální ekonomice

24-11-2020 A9-0232/2020 2019/2168(INI)
FEMM

Maria da Graça CARVALHO

ZPRÁVA o výsledcích jednání Petičního výboru v průběhu roku 2019

23-11-2020 A9-0230/2020 2020/2044(INI)
PETI

Kosma ZŁOTOWSKI

ZPRÁVA o genderové perspektivě koronavirové krize a pokrizového období

20-11-2020 A9-0229/2020 2020/2121(INI)
FEMM

Frances FITZGERALD

Kontakt

Prioritní informace a dokumenty

Seznam pozměňovacích návrhů ke zprávám

Zprávy

Zprávy přijímají parlamentní výbory na základě návrhu zpravodaje, kterého jmenuje příslušný výbor.
Návrhy usnesení, jež obsahují, jsou projednávány na plenárním zasedání, a pokud jsou přijaty, stanou se součástí přijatých textů.