Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Research into reliable detection and traceability methods of new genomic techniques (NGT)

Priority question for written answer P-004657/2021
to the Commission
Rule 138
Martin Häusling (Verts/ALE)

13-10-2021 P-004657/2021

  Workers on ‘open-ended’ contracts in Cyprus

Priority question for written answer P-004655/2021
to the Commission
Rule 138
Giorgos Georgiou (The Left)

13-10-2021 P-004655/2021

  Imposition of a financial penalty on Poland following the order of the Court of Justice of the EU of 20 September 2021

Priority question for written answer P-004644/2021
to the Commission
Rule 138
Mikuláš Peksa (Verts/ALE)

13-10-2021 P-004644/2021

  Setting up the European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) in Luxembourg

Priority question for written answer P-004635/2021
to the Commission
Rule 138
Christophe Hansen (PPE)

13-10-2021 P-004635/2021

  Giving up meat production to preserve the planet

Priority question for written answer P-004619/2021
to the Commission
Rule 138
Silvia Sardone (ID)

12-10-2021 P-004619/2021

  Drastic rise in EU fertiliser prices – Commission measures

Priority question for written answer P-004610/2021
to the Commission
Rule 138
Krzysztof Jurgiel (ECR)

12-10-2021 P-004610/2021

Konferenza tan-NU tal-2021 dwar it-Tibdil fil-Klima, fi Glasgow, ir-Renju Unit (COP26)

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000066/2021
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska, Petros Kokkalis
f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

12-10-2021 O-000066/2021

Konferenza tan-NU tal-2021 dwar it-Tibdil fil-Klima, fi Glasgow, ir-Renju Unit (COP26)

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000065/2021
lill-Kunsill
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska, Petros Kokkalis
f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

12-10-2021 O-000065/2021

  Providing quality healthcare for people living with PKU

Priority question for written answer P-004603/2021
to the Commission
Rule 138
Billy Kelleher (Renew), Mick Wallace (The Left), Seán Kelly (PPE), Barry Andrews (Renew), Deirdre Clune (PPE), Rosanna Conte (ID)

11-10-2021 P-004603/2021

  The Hungarian capital fund to finance the purchase of arable land in Central and Eastern Europe to ensure the expansion of Hungarian businesses.

Priority question for written answer P-004597/2021
to the Commission
Rule 138
Ivan Štefanec (PPE)

11-10-2021 P-004597/2021

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 136)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 137)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 138)

Stqarrija ta' Privatezza