Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Pournara centre

Priority question for written answer P-001089/2021
to the Commission
Rule 138
Giorgos Georgiou (The Left)

24-02-2021 P-001089/2021

  Safeguard duties on steel imports into the EU

Priority question for written answer P-001087/2021
to the Commission
Rule 138
Petri Sarvamaa (PPE)

24-02-2021 P-001087/2021

  Environmental impact, damage to fishing and sustainability of offshore wind farms — the case of offshore wind megapark off the Aegadian Islands.

Priority question for written answer P-001074/2021
to the Commission
Rule 138
Ignazio Corrao (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE)

23-02-2021 P-001074/2021

  Protecting freedom of expression on social media – spotlight on US President Trump and Poland

Priority question for written answer P-001068/2021
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson (ID)

23-02-2021 P-001068/2021

  Results of studies on the environmental impact of specific aspects of the Mobility Package

Priority question for written answer P-001049/2021
to the Commission
Rule 138
Beata Mazurek (ECR)

23-02-2021 P-001049/2021

Evalwazzjoni tar-Regolament dwar l-Imblukkar Ġeografiku

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000010/2021
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Anna Cavazzini
f'isem il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

23-02-2021 O-000010/2021

  Protection of the EU sugar production sector and its workers

Priority question for written answer P-001033/2021
to the Commission
Rule 138
Biljana Borzan (S&D)

22-02-2021 P-001033/2021

  Shortage of freight containers

Priority question for written answer P-001029/2021
to the Commission
Rule 138
Johan Van Overtveldt (ECR)

22-02-2021 P-001029/2021

  Situation in the Mavrovouni camp

Priority question for written answer P-001027/2021
to the Commission
Rule 138
Janina Ochojska (PPE)

22-02-2021 P-001027/2021

  Conflict of interests for Commissioner Kyriakides 

Priority question for written answer P-001024/2021
to the Commission
Rule 138
Markus Buchheit (ID)

20-02-2021 P-001024/2021

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 136)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 137)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 138)

Stqarrija ta' Privatezza