Uħud minn dawn id-dokumenti m''humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b''hekk qed tkun issuġġerita b''mod awtomatiku verżjoni b''lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta'' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Gas supply agreement between Italy and Algeria and EU refinancing for GALSI project

Priority question for written answer P-000197/2023
to the Commission
Rule 138
Susanna Ceccardi (ID)

24-01-2023 P-000197/2023

Il-prijoritajiet tal-UE għas-67 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000005/2023
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Robert Biedroń
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

20-01-2023 O-000005/2023

Il-prijoritajiet tal-UE għas-67 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000004/2023
lill-Kunsill
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Robert Biedroń
f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

20-01-2023 O-000004/2023

  Dynamic charging (ERS) – HDV road sector

Question for written answer E-000180/2023
to the Commission
Rule 138
Kathleen Van Brempt (S&D)

20-01-2023 E-000180/2023

 

Ending fish discards by fishing vessels

Question for written answer E-000176/2023
to the Commission
Rule 138
Aurélia Beigneux (ID)

20-01-2023 E-000176/2023

  Placing on the market of Acheta domesticus (house cricket) partially defatted powder as a novel food

Question for written answer E-000174/2023
to the Commission
Rule 138
Nicola Procaccini (ECR)

20-01-2023 E-000174/2023

  Rights of Romanians in Ukraine

Question for written answer E-000173/2023
to the Commission
Rule 138
Tudor Ciuhodaru (S&D)

20-01-2023 E-000173/2023

  Rook (Corvus frugilegus) population

Question for written answer E-000172/2023
to the Commission
Rule 138
Norbert Lins (PPE)

19-01-2023 E-000172/2023

  Protests in Israel against plans to reform the judiciary

Question for written answer E-000171/2023
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Hilde Vautmans (Renew)

19-01-2023 E-000171/2023

  Global Gateway metaverse

Question for written answer E-000170/2023
to the Commission
Rule 138
Hilde Vautmans (Renew)

19-01-2023 E-000170/2023

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 136)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 137)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 138)

Stqarrija ta' Privatezza