Uħud minn dawn id-dokumenti m''humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b''hekk qed tkun issuġġerita b''mod awtomatiku verżjoni b''lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta'' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  Removal from office of the head of INE in breach of Union law

Priority question for written answer P-002326/2022
to the Commission
Rule 138
Luis Garicano (Renew)

29-06-2022 P-002326/2022

  Assessing the need to curb speculation in energy commodity derivatives

Priority question for written answer P-002323/2022
to the Commission
Rule 138
Philippe Lamberts (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE)

28-06-2022 P-002323/2022

Tfixkil kbir fit-trasport bl-ajru fl-UE

Mistoqsija prijoritarja għal tweġiba bil-miktub P-002321/2022
lill-Kummissjoni
Artikolu 138 tar-Regoli ta’ Proċedura
Josianne Cutajar (S&D)

28-06-2022 P-002321/2022

  Education

Priority question for written answer P-002309/2022
to the Commission
Rule 138
Chris MacManus (The Left)

28-06-2022 P-002309/2022

L-iskandlu tal-benefiċċji tal-indukrar tat-tfal, ir-razziżmu istituzzjonali u l-algoritmi Netherlandiżi

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000028/2022
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Samira Rafaela (Renew), Monica Semedo (Renew), Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE), Cornelia Ernst (The Left), Evin Incir (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Sira Rego (The Left), Manu Pineda (The Left), Karen Melchior (Renew), Matjaž Nemec (S&D), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Mohammed Chahim (S&D), Sophia in 't Veld (Renew), Erik Marquardt (Verts/ALE), Anna Júlia Donáth (Renew), Nora Mebarek (S&D), Eric Andrieu (S&D), Lara Wolters (S&D), Agnes Jongerius (S&D), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Thijs Reuten (S&D), Milan Brglez (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Svenja Hahn (Renew), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Katalin Cseh (Renew), José Gusmão (The Left), Marisa Matias (The Left), Marc Angel (S&D), Peter Pollák (PPE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Delara Burkhardt (S&D), Isabel Carvalhais (S&D)

28-06-2022 O-000028/2022

Inizjattiva Ewropea għall-promozzjoni tal-involviment ċiviku għall-protezzjoni u l-appoġġ aħjar tal-voluntiera Ewropej

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000027/2022
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Anne Sander (PPE), Sylvie Guillaume (S&D), Sylvie Brunet (Renew), Karolin Braunsberger-Reinhold (PPE), Marc Tarabella (S&D), Dragoş Pîslaru (Renew), Pascal Arimont (PPE), Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew), Hannes Heide (S&D), Geoffroy Didier (PPE), Michal Šimečka (Renew), Franc Bogovič (PPE), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Clara Aguilera (S&D), René Repasi (S&D), Esther de Lange (PPE), Cyrus Engerer (S&D), Lena Düpont (PPE), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Christine Schneider (PPE), Liudas Mažylis (PPE), Arnaud Danjean (PPE), Olivier Chastel (Renew), Helmut Geuking (PPE), Laurence Farreng (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Agnès Evren (PPE), Christian Doleschal (PPE), Brice Hortefeux (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Jeroen Lenaers (PPE), Günther Sidl (S&D), Pascal Durand (Renew), Valérie Hayer (Renew), Iskra Mihaylova (Renew), Ilana Cicurel (Renew), Nora Mebarek (S&D), Eric Andrieu (S&D)

28-06-2022 O-000027/2022

  Establishment of a mechanism to help local and regional authorities receive Ukrainian refugees

Priority question for written answer P-002288/2022
to the Commission
Rule 138
Benoît Lutgen (PPE)

27-06-2022 P-002288/2022

Nuqqas ta' riżultati tanġibbli wara r-riżoluzzjoni tal-Parlament taT-18 ta' Ġunju 2020 dwar il-finanzjament għar-riċerka bijomedika dwar l-ME/CFS u l-ġlieda kontra l-COVID fit-tul

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000026/2022
lill-Kummissjoni
Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura
Pascal Arimont, Dolors Montserrat, Radan Kanev, Cindy Franssen, Sirpa Pietikäinen, Frances Fitzgerald
f'isem il-Grupp PPE

27-06-2022 O-000026/2022

  Leaving the euro area

Priority question for written answer P-002280/2022
to the Commission
Rule 138
Laura Huhtasaari (ID)

25-06-2022 P-002280/2022

  The EU-US liquid natural gas supply agreement (IV)

Question for written answer E-002279/2022
to the Commission
Rule 138
Sandra Pereira (The Left)

24-06-2022 E-002279/2022

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 136)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 137)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 138)

Stqarrija ta' Privatezza