Uħud minn dawn id-dokumenti m''humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b''hekk qed tkun issuġġerita b''mod awtomatiku verżjoni b''lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta'' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the occupied Palestinian territories

Priority question for written answer P-001780/2023
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Chris MacManus (The Left)

05-06-2023 P-001780/2023

Is-sitwazzjoni umanitarja fil-Kuritur ta’ Lachin

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000028/2023
lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà
Artikolu 136 tar-Regoli ta’ Proċedura
Andrey Kovatchev, Željana Zovko, Peter van Dalen
f'isem il-Grupp PPE

02-06-2023 O-000028/2023

  Response to Morocco regarding the autonomous cities of Ceuta and Melilla

Priority question for written answer P-001763/2023
to the Commission
Rule 138
Maite Pagazaurtundúa (Renew), Jordi Cañas (Renew)

01-06-2023 P-001763/2023

  EU modelling tools for climate and energy

Question for written answer E-001733/2023
to the Commission
Rule 138
Niels Fuglsang (S&D)

31-05-2023 E-001733/2023

  Operation of emergency service vehicles in the EU

Question for written answer E-001732/2023
to the Commission
Rule 138
Mikuláš Peksa (Verts/ALE)

31-05-2023 E-001732/2023

  Labelling requirements in the wine industry

Question for written answer E-001728/2023
to the Commission
Rule 138
Lars Patrick Berg (ECR)

31-05-2023 E-001728/2023

  Russian opposition figures refused asylum in EU Member States

Priority question for written answer P-001725/2023
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Andrey Kovatchev (PPE)

30-05-2023 P-001725/2023

  French Academy of Technologies publication on EU energy policy

Question for written answer E-001720/2023
to the Commission
Rule 138
Aurélia Beigneux (ID)

30-05-2023 E-001720/2023

  Transparency when outsourcing waste incineration services

Question for written answer E-001718/2023
to the Commission
Rule 138
Rosa D'Amato (Verts/ALE)

30-05-2023 E-001718/2023

  Terrorist Content Online Regulation – implementation

Question for written answer E-001717/2023
to the Commission
Rule 138
Patrick Breyer (Verts/ALE)

30-05-2023 E-001717/2023

Kuntatt

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-mistoqsijiet parlamentari huma mistoqsijiet indirizzati mill-membri Ewropej lil istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea. Huma jikkostitwixxu strument dirett ta' kontroll parlamentari fir-rigward ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE.
Hemm tliet kategoriji ta' mistoqsijeit parlamentari :

  • Il-mistoqsijiet orali li jiġu ttrattati waqt laqgħat parlamentari u mniżżla fid-“Dibattiti tal-ġurnata” li jistgħu jiġu segwiti jew le minn Riżoluzzjoni ( Artikolu 136)
  • Il-mistoqsijiet tal-“Ħin għall-mistoqsijiet” li jsiru fil-ħin riżervat għal dan il-għan waqt is-sessjonijiet plenarji ( Artikolu 137)
  • Il-mistoqsijiet bil-miktub ifformulati b'talba għal tweġiba bil-miktub ( Artikolu 138)

Stqarrija ta' Privatezza