Esmaspäev, 13. detsember 2021 - Neljapäev, 16. detsember 2021

Strasbourg

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

RAPORT Rakendamisraport põllumajandusloomade heaolu kohta

29-10-2021 A9-0296/2021 2020/2085(INI)
AGRI

Jérémy DECERLE

RAPORT koostöö kohta võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu Lääne-Balkanil

03-11-2021 A9-0298/2021 2021/2002(INI)
AFET

Lukas MANDL

RAPORT hoonete energiatõhususe direktiivi rakendamise kohta

15-11-2021 A9-0321/2021 2021/2077(INI)
ITRE

Seán KELLY

Otsi

Kontakt

Prioriteetne teave ja prioriteetsed dokumendid

Raportite muudatusettepanekute loetelu

Raportid

Vastutava komisjoni poolt nimetatud raportööri ettepanekul võtavad raporteid vastu parlamendikomisjonid.
Resolutsiooni ettepanekud, mida raportid sisaldavad, vaadatakse läbi täiskogul ning vastuvõetud tekstid avaldatakse vastuvõetud tekstide leheküljel.