Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  REPORT on sustainable corporate governance

03-12-2020 A9-0240/2020 2020/2137(INI)
JURI

Pascal DURAND

  REPORT on a new strategy for European SMEs

02-12-2020 A9-0237/2020 2020/2131(INI)
ITRE

Paolo BORCHIA

SPRÁVA o stratégii EÚ pre rodovú rovnosť

25-11-2020 A9-0234/2020 2019/2169(INI)
FEMM

Maria NOICHL

SPRÁVA o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé transformácie

24-11-2020 A9-0233/2020 2020/2084(INI)
EMPL

Agnes JONGERIUS , Dennis RADTKE

SPRÁVA o odstraňovaní rodových rozdielov v digitálnej oblasti: účasť žien na digitálnom hospodárstve

24-11-2020 A9-0232/2020 2019/2168(INI)
FEMM

Maria da Graça CARVALHO

SPRÁVA o výsledkoch rokovaní Výboru pre petície v roku 2019

23-11-2020 A9-0230/2020 2020/2044(INI)
PETI

Kosma ZŁOTOWSKI

Kontakt

Prioritné informácie a dokumenty

Zoznam pozmeňujúcich návrhov k správam

Správy

Správy prijímajú parlamentné výbory na návrh spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko menovaného gestorským výborom.
Návrhy uznesení, ktoré správy obsahujú, sa prerokujú počas plenárnej schôdze a v prípade ich prijatia budú uvedené v prijatých textoch.