Pirmdiena, 2020. gada 23. novembris - Ceturtdiena, 2020. gada 26. novembris

Briselē

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

ZIŅOJUMS par jaunu Eiropas industriālo stratēģiju

22-10-2020 A9-0197/2020 2020/2076(INI)
ITRE

Carlo CALENDA

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [init.]

ZIŅOJUMS par Covid-19 uzliesmojuma sekām ārpolitikā

03-11-2020 A9-0204/2020 2020/2111(INI)
AFET

Hilde VAUTMANS

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [init.]

ZIŅOJUMS par mediju brīvības stiprināšanu: žurnālistu aizsardzība Eiropā, naida runa, dezinformācija un platformu nozīme

03-11-2020 A9-0205/2020 2020/2009(INI)
LIBE

Magdalena ADAMOWICZ

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [init.]

ZIŅOJUMS par produktu drošuma jautājuma risināšanu vienotajā tirgū

03-11-2020 A9-0207/2020 2019/2190(INI)
IMCO

Marion WALSMANN

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [init.]

ZIŅOJUMS par virzību uz ilgtspējīgāku uzņēmumiem un patērētājiem paredzētu vienoto tirgu

03-11-2020 A9-0209/2020 2020/2021(INI)
IMCO

David CORMAND

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [init.]

ZIŅOJUMS par Eiropas vēlēšanu izvērtēšanu

06-11-2020 A9-0211/2020 2020/2088(INI)
AFCO

Pascal DURAND

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [init.]

ZIŅOJUMS par attīstības efektivitātes un palīdzības lietderības uzlabošanu

09-11-2020 A9-0212/2020 2019/2184(INI)
DEVE

Tomas TOBÉ

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [init.]

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības tarifa kvotu un citu importa kvotu piemērošanu

12-11-2020 A9-0216/2020 2020/0176(COD)
INTA

Christophe HANSEN

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [***I]

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par muitas nodokļu atcelšanu dažiem ražojumiem

12-11-2020 A9-0217/2020 2020/0253(COD)
INTA

Bernd LANGE

Balsošanas saraksts :  FINAL VERSION [***I]

Meklēšana

Kontakti

Svarīgākā informācija un dokumenti

Ziņojumu grozījumu saraksts

Ziņojumi

Ziņojumus pieņem Parlamenta komitejas pēc atbildīgās komitejas ieceltā referenta priekšlikuma.
Tajos minētos rezolūciju priekšlikumus izskata plenārsēdē, un, ja tos pieņem, norāda sadaļā pieņemtie teksti.