It-Tnejn, 18 ta' Jannar 2021 - Il-Ħamis, 21 ta' Jannar 2021

Brussell

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Strument ta' Appoġġ Tekniku

02-10-2020 A9-0173/2020 2020/0103(COD)
ECON BUDG

Othmar KARAS , Dragoș PÎSLARU , Alexandra GEESE

Lista tal-votazzjonijiet :  FINAL VERSION [***I]

RAPPORT dwar il-kisba ta' eredità politika effettiva għas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali

04-11-2020 A9-0210/2020 2019/2194(INI)
CULT

Dace MELBĀRDE

Lista tal-votazzjonijiet :  FINAL VERSION/2 [init.]

RAPPORT dwar il-perspettiva tal-ġeneru fil-kriżi tal-COVID-19 u fil-perjodu ta' wara l-kriżi

20-11-2020 A9-0229/2020 2020/2121(INI)
FEMM

Frances FITZGERALD

Lista tal-votazzjonijiet :  FINAL VERSION/2 [init.]

RAPPORT dwar tnaqqis tad-disparità bejn il-ġeneri fil-qasam diġitali: il-parteċipazzjoni tan-nisa fl-ekonomija diġitali

24-11-2020 A9-0232/2020 2019/2168(INI)
FEMM

Maria da Graça CARVALHO

Lista tal-votazzjonijiet :  FINAL VERSION [init.]

RAPPORT dwar l-Istrateġija tal-UE għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri

25-11-2020 A9-0234/2020 2019/2169(INI)
FEMM

Maria NOICHL

Lista tal-votazzjonijiet :  FINAL VERSION/2 [init.]

Tfittxija

Kuntatt

Informazzjoni u dokumenti prijoritarji

Lista tal-emendi għar-rapporti

Rapporti

Ir-rapporti jiġu adottati mill-Kumitati Parlamentari fuq proposta tar-rapporteurs nominati mill-kumitati kompetenti
ll-proposti għal rizoluzzjonijiet li jkun fihom jiġu eżaminati fis-sedata plenarja u jekk jiġu adottati jiġu inklużi fit-testi adottati.