Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  REPORT on sustainable corporate governance

03-12-2020 A9-0240/2020 2020/2137(INI)
JURI

Pascal DURAND

  REPORT on a new strategy for European SMEs

02-12-2020 A9-0237/2020 2020/2131(INI)
ITRE

Paolo BORCHIA

  REPORT on the EU Strategy for Gender Equality

25-11-2020 A9-0234/2020 2019/2169(INI)
FEMM

Maria NOICHL

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με μία ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις

24-11-2020 A9-0233/2020 2020/2084(INI)
EMPL

Agnes JONGERIUS , Dennis RADTKE

  REPORT on closing the digital gender gap: women’s participation in the digital economy

24-11-2020 A9-0232/2020 2019/2168(INI)
FEMM

Maria da Graça CARVALHO

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2019

23-11-2020 A9-0230/2020 2020/2044(INI)
PETI

Kosma ZŁOTOWSKI

  REPORT on the gender perspective in the COVID-19 crisis and post-crisis period

20-11-2020 A9-0229/2020 2020/2121(INI)
FEMM

Frances FITZGERALD

Επικοινωνία

Σημαντικές πληροφορίες και έγγραφα

Κατάλογος των τροπολογιών στις εκθέσεις

Εκθέσεις

Οι εκθέσεις εγκρίνονται από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές με βάση την πρόταση ενός εισηγητή που ορίζεται από την αρμόδια επιτροπή.
Οι προτάσεις ψηφίσματος που περιέχονται σε αυτές εξετάζονται από την ολομέλεια και, εφόσον εγκριθούν, συμπεριλαμβάνονται στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν.