Migration

Lär dig hur EU-parlamentet arbetar för att säkra EU:s gränser och hanterar regelbunden respektive irreguljär migration.

Videoklipp