Документи за заседанията

Достъп до документите за заседанията

Всички документи за предстоящи или минали заседания могат да бъдат намерени на едно място. Изберете датата на заседанието, за да получите списък на съответните документи за всяка точка от дневния ред на всички налични езици. Документите могат да се отварят направо в полето на Вашия браузър, да се споделят по електронна поща или да се изтеглят и запазват.

Следващи заседания


Брюксел : JAN - 4Q2

Съвместно заседание
Комисия по икономически и парични въпроси
Voting session

Дневен ред


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание
Voting session

Дневен ред


Брюксел : PHS - P1A002

Редовно заседание


Брюксел : JAN - 2Q2

Редовно заседание


Брюксел : JAN - 2Q2

Редовно заседание


Брюксел : JAN - 2Q2

Редовно заседание


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание


Брюксел : PHS - P3C050

Редовно заседание


Брюксел : JAN - 2Q2

Редовно заседание


Брюксел : JAN - 2Q2

Редовно заседание


Брюксел : JAN - 2Q2

Редовно заседание


Брюксел : JAN - 6Q2

Редовно заседание