Документи за заседанията

Достъп до документите за заседанията

Всички документи за предстоящи или минали заседания могат да бъдат намерени на едно място. Изберете датата на заседанието, за да получите списък на съответните документи за всяка точка от дневния ред на всички налични езици. Документите могат да се отварят направо в полето на Вашия браузър, да се споделят по електронна поща или да се изтеглят и запазват.

Следващи заседания


Брюксел : JAN - 4Q1

Редовно заседание
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Дневен ред


Брюксел : JAN - 4Q1

ИЗСЛУШВАНЕ
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Дневен ред


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Дневен ред


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание
ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

Комисия по правата на жените и равенството между половете


Брюксел : JAN - 4Q2

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
LIBE-FEMM РАЗМЯНА НА МНЕНИЯ - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОКЛАДА ОТНОСНО ТРАФИКА

Дневен ред


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание
Remote participation


Брюксел : JAN - 4Q2

Редовно заседание
Remote participation