Гласувания

Поименното гласуване е задължително за всяко отделно и/или окончателно гласуване както по законодателни, така и по незаконодателни доклади, подложени на гласуване в комисия. Освен това може да се гласува и поименно, ако председателят реши да се приложи електронно гласуване или членове на ЕП или политическа група или групи, достигащи поне високия праг в комисията, поискат поименно гласуване.

На тази страница ще намерите резултатите от поименните гласувания, от които се вижда как е гласувал всеки отделен член на ЕП.

Vote results 15 October 2020 - second session on final vote

Vote results 15 October 2020 - first session on amendments

Roll-call vote results 1 October 2020 - second session

Roll-call vote results 1 October 2020 - first session

Roll-call votes 22 September 2020

Roll-call votes 21 September 2020

Roll call votes 3 September 2020

Roll call votes 2 September 2020

Roll-call vote results 14 July 2020

Load more