Последни новини

Next SEDE meeting

23-01-2020 - 17:03
SEDE meeting room on 17 June 2015

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

27-01-2020 16:00 / 17:30 SEDE

Мултимедийна библиотека

21-01-2020 - 16:37
AFET SEDE Заседание

Приветствие

Nathalie Loiseau

На фона на бурния геостратегически контекст – нововъзникващи военни сили, продължаваща терористична заплаха, въоръжени конфликти в страните в непосредствено съседство, разрастване на хибридната война и кибератаки срещу стратегическата инфраструктура на ЕС – сигурността и отбраната се превърнаха във водещ приоритет на политическата програма на Съюза.

Общата стратегия, приета от ЕС през 2016 г., проправи пътя за засилването на неговата роля в областта на сигурността и отбраната, което отговаря на желанието на голяма част от европейците. Създават се нови инструменти: постоянно структурирано сътрудничество, което обединява 25 държави членки и дава възможност за прилагане на концепцията за военна мобилност в Европа, и Европейският фонд за отбрана. Тези инструменти служат за постигане на стратегическата автономност на Европа, за да можем да участваме пълноценно в своите съюзи и да се защитаваме самостоятелно винаги, когато това е възможно.

Мисията на подкомисията по сигурност и отбрана е да предостави възможност за провеждането на задълбочени публични дебати и осъществяването на щателен парламентарен контрол върху всички действия на ЕС в областта на ОПСО, по-специално по отношение на институциите, капацитета и операциите. Подкомисията по сигурност и отбрана възнамерява да допринася активно за формулирането на политиката на ЕС в областта на сигурността и отбраната. Бъдещите дейности на подкомисията ще се съсредоточат и върху развитието на отношенията със стратегическите партньори, включително с НАТО и ООН, както и с трети държави, които се застъпват за многостранното сътрудничество и международния ред в служба на мира.

Натали Лоазо

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки