Please fill this field

Seneste dokumenter

Nogle af disse dokumenter er måske ikke tilgængelige på dit eget sprog, og en anden sprogversion vil i så fald blive foreslået automatisk. De vises ved et ikon, der repræsenterer den foreslåede sprogudgave. (e.g.: FR ).

DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2015/1017 as regards creation of a Solvency Support Instrument EN

29-07-2020 CJ16_PR(2020)655850 PE655.850v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Nils TORVALDS Irene TINAGLI

DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Technical Support Instrument EN

29-07-2020 CJ16_PR(2020)655852 PE655.852v01-00 BUDG ECON
Alexandra GEESE Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lånefaciliteten for den offentlige sektor under mekanismen for retfærdig omstilling

24-07-2020 CJ16_PR(2020)655767 PE655.767v01-00 BUDG ECON
Henrike HAHN Johan VAN OVERTVELDT

AMENDMENTS 25 - 153 - Draft report on the proposal for a Council decision on the system of Own Resources of the European Union EN

20-07-2020 BUDG_AM(2020)655682 PE655.682v01-00 BUDG
José Manuel FERNANDES Valérie HAYER

AMENDMENTS 17 - 96 - Draft opinion Amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards exceptional additional resources and implementing arrangements under the Investment for growth and jobs goal to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) EN

16-07-2020 BUDG_AM(2020)655679 PE655.679v01-00 BUDG
Karlo RESSLER

AMENDMENTS 11 - 60 - Draft opinion Amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism EN

16-07-2020 BUDG_AM(2020)655689 PE655.689v01-00 BUDG
Niclas HERBST

UDTALELSE om revision af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

15-07-2020 BUDG_AD(2020)652609 PE652.609v02-00 BUDG
Karlo RESSLER

Draft amending budget no 6 to the general budget 2020 Reflecting in the budget 2020 the launch of the recovery plan for Europe EN

15-07-2020 BUDG_AM(2020)655643 PE655.643v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

Draft amending budget No 7 to the general budget 2020 Update of revenue (own resources) EN

15-07-2020 BUDG_AM(2020)655644 PE655.644v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

AMENDMENTS 55 - 112 - Draft opinion Establishment of a Programme for the Union's action in the field of health –for the period 2021-2027 and repealing Regulation (EU) No 282/2014 (“EU4Health Programme”) EN

15-07-2020 BUDG_AM(2020)655678 PE655.678v01-00 BUDG
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

UDKAST TIL BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2020 for regnskabsåret 2020 – Iværksættelsen af genopretningsplanen for Europa afspejles i budgettet for 2020

10-07-2020 BUDG_PR(2020)653773 PE653.773v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

UDKAST TIL BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2020 for regnskabsåret 2020 – Ajourføring af indtægterne (egne indtægter)

10-07-2020 BUDG_PR(2020)654078 PE654.078v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

09-07-2020 BUDG_PR(2020)653866 PE653.866v01-00 BUDG
José Manuel FERNANDES Valérie HAYER

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 572 - Udkast til betænkning om investeringsplanen for et bæredygtigt Europa – Finansiering af den grønne pagt

03-07-2020 CJ16_AM(2020)652496 PE652.496v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår ekstraordinære supplerende midler og gennemførelsesordninger under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse med henblik på at yde bistand til fremme af kriseafhjælpning i forbindelse med covid-19-pandemien og forberedelse af en grøn, digital og modstandsdygtig genopretning af økonomien (REACT-EU)

02-07-2020 BUDG_PA(2020)653948 PE653.948v01-00 BUDG
Karlo RESSLER

UDKAST TIL UDTALELSE om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 282/2014 ("EU4Health-programmet")

30-06-2020 BUDG_PA(2020)653947 PE653.947v01-00 BUDG
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling

29-06-2020 BUDG_AD(2020)648513 PE648.513v02-00 BUDG
Siegfried MUREŞAN

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

26-06-2020 BUDG_PA(2020)653873 PE653.873v01-00 BUDG
Niclas HERBST

AMENDMENTS 1 - 21 - Draft opinion on the review of the European Union Solidarity Fund EN

26-06-2020 BUDG_AM(2020)653968 PE653.968v01-00 BUDG
Karlo RESSLER

UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020

19-06-2020 BUDG_PR(2020)653753 PE653.753v01-00 BUDG
Jan OLBRYCHT Margarida MARQUES

UDKAST TIL BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2020 for regnskabsåret 2020 - Fortsat støtte til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet

17-06-2020 BUDG_PR(2020)653769 PE653.769v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020 med henblik på at fortsætte den humanitære bistand til flygtninge i Tyrkiet

17-06-2020 BUDG_PR(2020)653774 PE653.774v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

UDKAST TIL UDTALELSE om revision af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

05-06-2020 BUDG_PA(2020)652609 PE652.609v01-00 BUDG
Karlo RESSLER

UDKAST TIL BETÆNKNING om investeringsplanen for et bæredygtigt Europa – Finansiering af den grønne pagt

03-06-2020 CJ16_PR(2020)650587 PE650.587v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 26. maj 2020

22-05-2020 CJ16_OJ(2020)05-26_1 PE652.415v01-00 BUDG ECON

AMENDMENTS 9 - 218 - Draft opinion Establishing the Just Transition Fund EN

20-05-2020 BUDG_AM(2020)650648 PE650.648v02-00 BUDG
Siegfried MUREŞAN

AMENDMENTS 1 - 3 - Draft report Draft amending budget no 3 to the general budget 2020 entering the surplus of the financial year 2019 EN

13-05-2020 BUDG_AM(2020)652289 PE652.289v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

AMENDMENTS 1 - 2 - Draft report Mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Portugal, Spain, Italy and Austria EN

13-05-2020 BUDG_AM(2020)652300 PE652.300v01-00 BUDG
José Manuel FERNANDES

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne og den tilhørende gennemførelsesprotokol (2020-2026)

06-05-2020 BUDG_AD(2020)646988 PE646.988v02-00 BUDG
Lefteris CHRISTOFOROU

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

06-05-2020 BUDG_PR(2020)650658 PE650.658v01-00 BUDG
José Manuel FERNANDES

UDTALELSE om henstillinger vedrørende forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

05-05-2020 BUDG_AD(2020)648428 PE648.428v03-00 BUDG
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en forvaltningsramme for budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne for euroområdet

05-05-2020 BUDG_AD(2020)648462 PE648.462v02-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

UDKAST TIL BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2020 for regnskabsåret 2020 – opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2019

05-05-2020 BUDG_PR(2020)650574 PE650.574v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

UDKAST TIL BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2020 til det almindelige budget for regnskabsåret 2020, der ledsager forslaget om at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Portugal, Spanien, Italien og Østrig

05-05-2020 BUDG_PR(2020)650651 PE650.651v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 4. maj 2020

04-05-2020 BUDG_OJ(2020)05-04_1 PE650.563v03-00 BUDG

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 11. maj 2020

04-05-2020 BUDG_OJ(2020)05-11_1 PE650.647v01-00 BUDG

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2020/000 TA 2020 - teknisk bistand på Kommissionens initiativ)

24-04-2020 BUDG_PR(2020)650507 PE650.507v01-00 BUDG
Victor NEGRESCU

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske reformstøtteprogram

20-04-2020 CJ16_PR(2020)648526 PE648.526v01-00 BUDG ECON
Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

AMENDMENTS 1 - 66 - Draft report A safety net to protect the beneficiaries of EU programmes: setting up an MFF contingency plan EN

15-04-2020 BUDG_AM(2020)650470 PE650.470v01-00 BUDG
Jan OLBRYCHT Margarida MARQUES

PROTOKOL - Mandag den 2. marts 2020

08-04-2020 BUDG_PV(2020)03-02-1 PE648.512v01-00 BUDG

AMENDMENTS 1 - 36 - Draft opinion Recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

07-04-2020 BUDG_AM(2020)650345 PE650.345v01-00 BUDG
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling

06-04-2020 BUDG_PA(2020)648513 PE648.513v01-00 BUDG
Siegfried MUREŞAN

AMENDMENTS 7 - 67 - Draft opinion Governance framework for the budgetary instrument for convergence and competitiveness for the euro area EN

03-04-2020 BUDG_AM(2020)648646 PE648.646v01-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures in the context of the COVID-19 outbreak and a reinforcement of the European Public Prosecutor's Office EN

01-04-2020 BUDG_PR(2020)648643 PE648.643v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 1/2020 of the European Union for the financial year 2020 - Assistance to Greece in response to increased migration pressure - Immediate measures in the context of the COVID-19 outbreak - Support to post-earthquake reconstruction in Albania - Other adjustments EN

01-04-2020 BUDG_PR(2020)648647 PE648.647v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om et sikkerhedsnet til beskyttelse af modtagerne EU-programmer: udarbejdelse af en FFR-nødplan

17-03-2020 BUDG_PR(2020)648529 PE648.529v01-00 BUDG
Jan OLBRYCHT Margarida MARQUES

WORKING DOCUMENT on Pilot projects and Preparatory actions in budget 2020 and 2021 EN

16-03-2020 BUDG_DT(2020)648406 PE648.406v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER Pierre LARROUTUROU

AMENDMENTS 1 - 128 - Draft report Estimates of revenue and expenditure for the financial year 2021 – Section I – European Parliament EN

12-03-2020 BUDG_AM(2020)648517 PE648.517v01-00 BUDG
Olivier CHASTEL

UDKAST TIL UDTALELSE om henstilling om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

10-03-2020 BUDG_PA(2020)648428 PE648.428v02-00 BUDG
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

PROTOKOL - Mandag den 17. februar 2020 - Tirsdag den 18. februar 2020

04-03-2020 BUDG_PV(2020)02-17-1 PE648.373v01-00 BUDG

AMENDMENTS 1 - 247 - Draft report Guidelines for the 2021 Budget - Section III EN

04-03-2020 BUDG_AM(2020)648461 PE648.461v01-00 BUDG
Pierre LARROUTUROU

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en forvaltningsramme for budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne for euroområdet

04-03-2020 BUDG_PA(2020)648462 PE648.462v01-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

UDKAST TIL BETÆNKNING om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2021

24-02-2020 BUDG_PR(2020)648340 PE648.340v01-00 BUDG
Olivier CHASTEL

PROTOKOL - Onsdag den 22. januar 2020 - Torsdag den 23. januar 2020

20-02-2020 BUDG_PV(2020)01-22-1 PE646.967v01-00 BUDG

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 2. marts 2020

20-02-2020 BUDG_OJ(2020)03-02_1 PE648.353v01-00 BUDG

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Republikken Senegal og Den Europæiske Union

18-02-2020 BUDG_AD(2020)644803 PE644.803v02-00 BUDG
Paolo DE CASTRO

UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, der udløber den 15. november 2019

17-02-2020 BUDG_AD(2020)644820 PE644.820v02-00 BUDG
Francisco GUERREIRO

UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: den årlige vækstundersøgelse 2020

17-02-2020 BUDG_AD(2020)644963 PE644.963v02-00 BUDG
Margarida MARQUES

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri og den tilhørende gennemførelsesprotokol (2020-2026) mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne

12-02-2020 BUDG_PA(2020)646988 PE646.988v01-00 BUDG
Lefteris CHRISTOFOROU

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 17. februar 2020

07-02-2020 CJ16_OJ(2020)02-17_1 PE647.054v01-00 BUDG ECON

UDKAST TIL BETÆNKNING om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2021, Sektion III – Kommissionen

07-02-2020 BUDG_PR(2020)647107 PE647.107v01-00 BUDG
Pierre LARROUTUROU

AMENDMENTS 1 - 68 - Draft opinion European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020 EN

29-01-2020 BUDG_AM(2020)646935 PE646.935v01-00 BUDG
Margarida MARQUES

AMENDMENTS 1 - 222 - Draft report Financial activities of the European Investment Bank - annual report 2019 EN

29-01-2020 BUDG_AM(2020)646936 PE646.936v01-00 BUDG
David CORMAND

PROTOKOL - Mandag den 13. januar 2020

24-01-2020 CJ16_PV(2020)01-13-1 PE646.805v01-00 BUDG ECON