Vă rugăm să completați acest câmp.

Ultimele documente

Este posibil ca unele dintre aceste documente să nu fie disponibile în limba dumneavoastră; în acest caz, vi se va sugera în mod automat o altă versiune. Fiecare versiune lingvistică sugerată este reprezentată printr-o pictogramă separată. (e.g.: FR ).

MINUTES - Thursday, 12 November 2020 EN

14-09-2021 CJ13_PV(2020)11-12-1 PE696.551v01-00 BUDG CONT

DRAFT REPORT on the revision of the Financial Regulation in view of the entry into force of the 2021-2027 multiannual financial framework EN

13-09-2021 CJ13_PR(2021)696550 PE696.550v01-00 BUDG CONT
Monika HOHLMEIER Nils UŠAKOVS
Termen de depunere a amendamentelor : 05-10-2021

MINUTES - Monday, 12 April 2021 - Wednesday, 14 April 2021 EN

10-09-2021 BUDG_PV(2021)04-12-1 PE696.372v01-00 BUDG

AMENDMENTS 1 - Draft report Draft amending budget no 4 to the general budget 2021 Update of revenue following the entry into force on 1 June 2021 of Council Decision (EU, Euratom) 2020/2053 on the system of own resources of the European Union, the revised forecast of own resources and other revenue EN

09-09-2021 BUDG_AM(2021)696451 PE696.451v02-00 BUDG
Pierre LARROUTUROU

PROCES-VERBAL - Joi, 25 februarie 2021

02-09-2021 BUDG_PV(2021)02-25-1 PE689.664v01-00 BUDG

PROCES-VERBAL - Miercuri, 17 martie 2021

02-09-2021 BUDG_PV(2021)03-17-1 PE691.076v01-00 BUDG

PROCES-VERBAL - Joi, 4 martie 2021

01-09-2021 BUDG_PV(2021)03-04-1 PE693.917v01-00 BUDG

WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2022 (Section III) EN

30-08-2021 BUDG_DT(2021)695311 PE695.311v01-00 BUDG
Karlo RESSLER Damian BOESELAGER

PROCES-VERBAL - Luni, 1 februarie 2021

16-07-2021 BUDG_PV(2021)02-01-1 PE680.874v01-00 BUDG

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de punere în aplicare (2021-2026) a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Republica Gaboneză și Comunitatea Europeană

16-07-2021 BUDG_PA(2021)696278 PE696.278v01-00 BUDG
José Manuel FERNANDES

PROIECT DE RAPORT referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2021 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 - Actualizarea veniturilor în urma intrării în vigoare, la 1 iunie 2021, a Deciziei (UE, Euratom) 2020/2053 a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și în urma estimării revizuite a resurselor proprii și a altor venituri

12-07-2021 BUDG_PR(2021)695302 PE695.302v01-00 BUDG
Pierre LARROUTUROU
Termen de depunere a amendamentelor : 07-09-2021

PROCES-VERBAL - Joi, 14 ianuarie 2021

07-07-2021 BUDG_PV(2021)01-14-1 PE663.356v01-00 BUDG

AVIZ referitor la eficacitatea cu care au utilizat statele membre finanțarea acordată de UE din Fondul de solidaritate în situații de catastrofe naturale

01-07-2021 BUDG_AD(2021)692715 PE692.715v02-00 BUDG
Robert BIEDROŃ

PROCES-VERBAL - Luni, 14 iunie 2021

01-07-2021 CJ16_PV(2021)06-14-1 PE694.958v01-00 BUDG ECON

WORKING DOCUMENT on the Draft Budget 2022 (Section III) EN

30-06-2021 BUDG_DT(2021)695068 PE695.068v01-00 BUDG
Karlo RESSLER Damian BOESELAGER

PROCES-VERBAL - Joi, 10 decembrie 2020

24-06-2021 BUDG_PV(2020)12-10-1 PE663.100v01-00 BUDG

PROCES-VERBAL - Luni, 14 decembrie 2020 - Marţi, 15 decembrie 2020

24-06-2021 BUDG_PV(2020)12-14-1 PE693.782v01-00 BUDG

PROCES-VERBAL - Luni, 16 noiembrie 2020 - Joi, 19 noiembrie 2020

24-06-2021 BUDG_PV(2020)11-16-1 PE693.896v01-00 BUDG

AVIZ referitor la Planul de acțiune al UE pentru egalitatea de gen III

23-06-2021 BUDG_AD(2021)681038 PE681.038v02-00 BUDG
Alexandra GEESE

AMENDAMENTELE 1 - 117 - Proiect de raport Elaborarea de orientări privind aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii

17-06-2021 CJ13_AM(2021)693915 PE693.915v01-00 BUDG CONT
Petri SARVAMAA Eider GARDIAZABAL RUBIAL

WORKING DOCUMENT on Pilot projects and Preparatory actions in budget 2021 and 2022 EN

13-06-2021 BUDG_DT(2021)689788 PE689.788v01-00 BUDG
Karlo RESSLER Pierre LARROUTUROU

AMENDAMENTELE 1 - 20 - Proiect de aviz Cât de eficient au utilizat statele membre finanțarea acordată de UE prin Fondul de solidaritate (în caz de dezastre naturale)

07-06-2021 BUDG_AM(2021)693755 PE693.755v01-00 BUDG
Robert BIEDROŃ

PROIECT DE RAPORT referitor la elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii

04-06-2021 CJ13_PR(2021)693668 PE693.668v01-00 BUDG CONT
Petri SARVAMAA Eider GARDIAZABAL RUBIAL
Termen de depunere a amendamentelor : 16-06-2021

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în ceea ce privește cooperarea Europol cu părți le private, prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în sprijinul anchetelor penale și rolul Europol în materie de cercetare și inovare

02-06-2021 BUDG_AD(2021)689865 PE689.865v03-00 BUDG
Niclas HERBST

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Groenlandei și Guvernul Danemarcei, pe de altă parte, precum și a Protocolului de punere în aplicare a acordului

01-06-2021 BUDG_AD(2021)691330 PE691.330v02-00 BUDG
Elisabetta GUALMINI

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/77/CE de stabilire a orientărilor financiare multianuale pentru gestionarea activelor Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) în lichidare și, după încheierea lichidării, a activelor Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel

25-05-2021 BUDG_PR(2021)693588 PE693.588v01-00 BUDG
Johan VAN OVERTVELDT
Termen de depunere a amendamentelor : 03-06-2021

PROIECT DE RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/76/CE de stabilire a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene, privind consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel

25-05-2021 BUDG_PR(2021)693589 PE693.589v01-00 BUDG
Johan VAN OVERTVELDT
Termen de depunere a amendamentelor : 03-06-2021

PROCES-VERBAL - Luni, 26 aprilie 2021

21-05-2021 BUDG_PV(2021)04-26-1 PE692.645v01-00 BUDG

AMENDAMENTELE 1 - 31 - Proiect de aviz Planul de acțiune al UE pentru egalitatea de gen III

20-05-2021 BUDG_AM(2021)692927 PE692.927v01-00 BUDG
Alexandra GEESE

AMENDAMENTELE 1 - 8 - Proiect de raport Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Finlandei - EGF/2020/007 FI/Finnair - Finlanda

20-05-2021 BUDG_AM(2021)692943 PE692.943v01-00 BUDG
Eero HEINÄLUOMA

AMENDAMENTELE 1 - 9 - Proiect de raport Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – EGF/2020/004 NL/KLM - Țările de Jos

20-05-2021 BUDG_AM(2021)692947 PE692.947v01-00 BUDG
Monika VANA

PROIECT DE RAPORT referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2021 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 - înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2020

12-05-2021 BUDG_PR(2021)692808 PE692.808v01-00 BUDG
Pierre LARROUTUROU
Termen de depunere a amendamentelor : 08-06-2021

AMENDAMENTELE 1 - 8 - Proiect de raport Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – EGF/2020/003 DE/GMH Guss - Germania

12-05-2021 BUDG_AM(2021)692809 PE692.809v01-00 BUDG
Jens GEIER

AMENDAMENTELE 1 - 7 - Proiect de raport Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – EGF/2020/005 BE/Swissport – Belgium

12-05-2021 BUDG_AM(2021)692810 PE692.810v01-00 BUDG
Olivier CHASTEL

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea rezervei de ajustare la Brexit

11-05-2021 BUDG_AD(2021)680978 PE680.978v02-00 BUDG
Valérie HAYER

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Finlandei – EGF/2020/007 FI/Finnair

10-05-2021 BUDG_PR(2021)692745 PE692.745v01-00 BUDG
Eero HEINÄLUOMA
Termen de depunere a amendamentelor : 12-05-2021

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Țărilor de Jos – EGF/2020/004 NL/KLM

07-05-2021 BUDG_PR(2021)692741 PE692.741v01-00 BUDG
Monika VANA
Termen de depunere a amendamentelor : 20-05-2021

AMENDAMENTELE 1 - 291 - Proiect de raport Raportul privind execuția fondurilor fiduciare ale UE și a Instrumentului pentru refugiații din Turcia

05-05-2021 CJ31_AM(2021)691287 PE691.287v01-00 AFET BUDG DEVE
Janusz LEWANDOWSKI György HÖLVÉNYI Milan ZVER

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Germaniei – EGF/2020/003 DE/Germany GMH Guss

05-05-2021 BUDG_PR(2021)692655 PE692.655v02-00 BUDG
Jens GEIER
Termen de depunere a amendamentelor : 12-05-2021

PROIECT DE AVIZ referitor la eficacitatea cu care au utilizat statele membre finanțarea UE din Fondul de solidaritate (în caz de dezastre naturale)

05-05-2021 BUDG_PA(2021)692715 PE692.715v01-00 BUDG
Robert BIEDROŃ
Termen de depunere a amendamentelor : 04-06-2021

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 851/2004 de creare a unui Centru European de prevenire și control al bolilor

03-05-2021 BUDG_AD(2021)663222 PE663.222v02-00 BUDG
Niclas HERBST

PROCES-VERBAL - Marţi, 10 noiembrie 2020

30-04-2021 BUDG_PV(2020)11-10-1 PE661.841v01-00 BUDG

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Belgiei – EGF/2020/005 BE/Belgium Swissport

29-04-2021 BUDG_PR(2021)692625 PE692.625v01-00 BUDG
Olivier CHASTEL
Termen de depunere a amendamentelor : 12-05-2021

PROCES-VERBAL - Miercuri, 28 octombrie 2020

28-04-2021 BUDG_PV(2020)10-28-1 PE692.594v01-00 BUDG

PROCES-VERBAL - Luni, 12 octombrie 2020 - Joi, 15 octombrie 2020

26-04-2021 BUDG_PV(2020)10-12-1 PE663.093v01-00 BUDG

PROIECT DE AVIZ referitor la încheierea unui Acord de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Groenlandei și Guvernul Danemarcei, pe de altă parte, precum și a Protocolului de punere în aplicare a acordului

20-04-2021 BUDG_PA(2021)691330 PE691.330v01-00 BUDG
Elisabetta GUALMINI