Please fill this field

Legutóbbi dokumentumok

Előfordulhat, hogy e dokumentumok némelyike nem érhető el az Ön nyelvén, ezért automatikusan egy másik változatot ajánlunk fel. Ezt a javasolt nyelvi változatot ábrázoló ikon mutatja. (e.g.: FR ).

OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Sustainable Growth Strategy 2021 EN

26-02-2021 BUDG_AD(2021)663075 PE663.075v02-00 BUDG
Margarida MARQUES

DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Brexit Adjustment Reserve EN

24-02-2021 BUDG_PA(2021)680978 PE680.978v01-00 BUDG
Valérie HAYER

DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 1/2021 of the European Union for the financial year 2021 - Brexit Adjustment Reserve EN

17-02-2021 BUDG_PR(2021)681108 PE681.108v01-00 BUDG
Pierre LARROUTUROU

JEGYZŐKÖNYV - 2020. július 13., Hétfő - 2020. július 14., Kedd

15-02-2021 BUDG_PV(2020)07-13-1 PE661.857v01-00 BUDG

JEGYZŐKÖNYV - 2021. január 11., Hétfő

15-02-2021 CJ16_PV(2021)01-11-1 PE680.809v01-00 BUDG ECON

JELENTÉSTERVEZET a 2022. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz – Bizottság

05-02-2021 BUDG_PR(2021)663167 PE663.167v01-00 BUDG
Karlo RESSLER

VÉLEMÉNY az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről – 2020. évi éves jelentés

04-02-2021 BUDG_AD(2021)660133 PE660.133v02-00 BUDG
David CORMAND

VÉLEMÉNY a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2021. évi éves fenntartható növekedési stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásai

04-02-2021 BUDG_AD(2021)663076 PE663.076v02-00 BUDG
Nils UŠAKOVS

MÓDOSÍTÁS 1 - 68 - Véleménytervezet A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: 2021. évi éves fenntartható növekedési stratégia

03-02-2021 BUDG_AM(2021)663218 PE663.218v01-00 BUDG
Margarida MARQUES

VÉLEMÉNYTERVEZET a digitális vállalkozások adózásáról: OECD-tárgyalások, a digitális vállalkozások adóügyi illetősége és egy esetleges európai digitális adó

01-02-2021 BUDG_PA(2021)663396 PE663.396v01-00 BUDG
José Manuel FERNANDES Valérie HAYER

JEGYZŐKÖNYV - 2020. május 4., Hétfő

25-01-2021 BUDG_PV(2020)05-04-1 PE661.843v01-00 BUDG

JEGYZŐKÖNYV - 2020. május 11., Hétfő

25-01-2021 BUDG_PV(2020)05-11-1 PE661.847v01-00 BUDG

JEGYZŐKÖNYV - 2020. május 27., Szerda - 2020. május 28., Csütörtök

21-01-2021 BUDG_PV(2020)05-27-1 PE661.823v01-00 BUDG

MÓDOSÍTÁS 1–40 - Véleménytervezet A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2021. évi éves fenntartható növekedési stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásai

18-01-2021 BUDG_AM(2021)663219 PE663.219v01-00 BUDG
Nils UŠAKOVS

VÉLEMÉNYTERVEZET a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: 2021. évi éves fenntartható növekedési stratégia

11-01-2021 BUDG_PA(2021)663075 PE663.075v01-00 BUDG
Margarida MARQUES

VÉLEMÉNYTERVEZET a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2021. évi éves fenntartható növekedési stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásai

11-01-2021 BUDG_PA(2021)663076 PE663.076v01-00 BUDG
Nils UŠAKOVS

JEGYZŐKÖNYV - 2020. augusztus 31., Hétfő - 2020. szeptember 1., Kedd

05-01-2021 BUDG_PV(2020)08-31-1 PE661.837v01-00 BUDG

AMENDMENTS 1 - 11 - Draft report New General Budget of the European Union for the financial year 2021 EN

14-12-2020 BUDG_AM(2020)662122 PE662.122v01-00 BUDG
Olivier CHASTEL Pierre LARROUTUROU

VÉLEMÉNY az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó, WTO-kompatibilis uniós mechanizmus felé

11-12-2020 BUDG_AD(2020)653861 PE653.861v02-00 BUDG
Elisabetta GUALMINI

JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2021-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról

11-12-2020 BUDG_PR(2020)662052 PE662.052v01-00 BUDG
Olivier CHASTEL Pierre LARROUTUROU

MÓDOSÍTÁS 1 - 86 - Véleménytervezet Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységei – 2020. évi éves jelentés

11-12-2020 BUDG_AM(2020)662077 PE662.077v01-00 BUDG
David CORMAND

JELENTÉSTERVEZET a Bizottságnak az Európai Beruházási Alap tőkeemelése melletti szavazásra való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

03-12-2020 BUDG_PR(2020)661865 PE661.865v01-00 BUDG
Johan VAN OVERTVELDT

JEGYZŐKÖNYV - 2020. október 28., Szerda

23-11-2020 CJ31_PV(2020)10-28-1 PE660.256v01-00 AFET BUDG DEVE

VÉLEMÉNY az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

23-11-2020 BUDG_AD(2020)659004 PE659.004v02-00 BUDG
Valérie HAYER

VÉLEMÉNY az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, 2020. november 15-én lejáró jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatról szóló javaslatról

23-11-2020 BUDG_AD(2020)660106 PE660.106v02-00 BUDG
Bogdan RZOŃCA

Vélemény az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodásra irányuló javaslatról

19-11-2020 BUDG_AL(2020)660326 PE660.326v02-00 BUDG
Jan OLBRYCHT Margarida MARQUES

AMENDMENTS 1 - Draft recommendation for second reading A general regime of conditionality for the protection of the Union budget EN

19-11-2020 CJ13_AM(2020)660383 PE660.383v01-00 BUDG CONT
Petri SARVAMAA Eider GARDIAZABAL RUBIAL

AJÁNLÁSTERVEZET a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendelet tervezetéről

17-11-2020 BUDG_PR(2020)660266 PE660.266v01-00 BUDG
Jan OLBRYCHT Margarida MARQUES

MÓDOSÍTÁS 1 - 50 - Véleménytervezet Az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó, WTO-kompatibilis uniós mechanizmus felé

17-11-2020 BUDG_AM(2020)660345 PE660.345v01-00 BUDG
Elisabetta GUALMINI

AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

13-11-2020 CJ13_PR(2020)660258 PE660.258v01-00 BUDG CONT
Petri SARVAMAA Eider GARDIAZABAL RUBIAL

VÉLEMÉNYTERVEZET az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről – 2020. évi éves jelentés

30-10-2020 BUDG_PA(2020)660133 PE660.133v01-00 BUDG
David CORMAND

VÉLEMÉNYTERVEZET az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, 2020. november 15-én lejáró jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatról szóló javaslatról

28-10-2020 BUDG_PA(2020)660106 PE660.106v01-00 BUDG
Bogdan RZOŃCA

VÉLEMÉNYTERVEZET az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

27-10-2020 BUDG_PA(2020)659004 PE659.004v01-00 BUDG
Valérie HAYER

JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó, 10/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – A kifizetési előirányzatok emelése a kiadások aktualizált előrejelzéseivel és a kiadások és bevételek egyéb kiigazításaival összhangban

23-10-2020 BUDG_PR(2020)659092 PE659.092v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

VÉLEMÉNYTERVEZET Az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó, WTO-kompatibilis uniós mechanizmus felé

22-10-2020 BUDG_PA(2020)653861 PE653.861v01-00 BUDG
Elisabetta GUALMINI

JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó, 9/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, amely a Horvátországnak és Lengyelországnak természeti katasztrófával kapcsolatban nyújtandó segítség, valamint a Horvátországnak, Németországnak, Görögországnak, Magyarországnak, Írországnak, Portugáliának és Spanyolországnak népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatban fizetendő előlegek biztosítása céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslatot kíséri

21-10-2020 BUDG_PR(2020)659006 PE659.006v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

JELENTÉSTERVEZET a Horvátországnak és Lengyelországnak természeti katasztrófával kapcsolatban nyújtandó segítség, valamint a Horvátországnak, Németországnak, Görögországnak, Magyarországnak, Írországnak, Portugáliának és Spanyolországnak népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatban fizetendő előlegek biztosítása céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2020)0960)

21-10-2020 BUDG_PR(2020)659081 PE659.081v01-00 BUDG
Olivier CHASTEL

AMENDMENTS 1 - 161 - Draft report General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

20-10-2020 BUDG_AM(2020)659060 PE659.060v01-00 BUDG
Olivier CHASTEL Pierre LARROUTUROU

JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról

15-10-2020 BUDG_PR(2020)658989 PE658.989v01-00 BUDG
Olivier CHASTEL Pierre LARROUTUROU

MÓDOSÍTÁS 1 - 5 - Jelentéstervezet Spanyolország EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors referenciaszámú kérelme az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

02-10-2020 BUDG_AM(2020)658806 PE658.806v01-00 BUDG
Valérie HAYER

MÓDOSÍTÁS 1067 - 1518 - Jelentéstervezet a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról

25-09-2020 CJ16_AM(2020)657421 PE657.421v02-00 BUDG ECON
Eider GARDIAZABAL RUBIAL Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU

JELENTÉSTERVEZET Spanyolország kérelme (EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors) nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

24-09-2020 BUDG_PR(2020)657462 PE657.462v01-00 BUDG
Valérie HAYER

MÓDOSÍTÁS 118 - 569 - Jelentéstervezet a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról

22-09-2020 CJ16_AM(2020)655953 PE655.953v01-00 BUDG ECON
Eider GARDIAZABAL RUBIAL Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU

MÓDOSÍTÁS 570 - 1066 - Jelentéstervezet a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról

22-09-2020 CJ16_AM(2020)657420 PE657.420v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

MÓDOSÍTÁS 1519 - 1715 - Jelentéstervezet a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról

22-09-2020 CJ16_AM(2020)657422 PE657.422v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2021 (Section III) EN

18-09-2020 BUDG_DT(2020)657417 PE657.417v01-00 BUDG
Olivier CHASTEL Pierre LARROUTUROU