Please fill this field

Paskutiniai dokumentai

Kai kurių iš šių dokumentų gali nebūti Jūsų kalba, todėl automatiškai bus pasiūlyta versija kita kalba. Prie tokių dokumentų rasite piktogramą, nurodančią siūlomą kalbinę versiją. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 117 - Draft report The creation of guidelines for the application of the general regime of conditionality for the protection of the Union budget EN

17-06-2021 CJ13_AM(2021)693915 PE693.915v01-00 BUDG CONT
Petri SARVAMAA Eider GARDIAZABAL RUBIAL

WORKING DOCUMENT on Pilot projects and Preparatory actions in budget 2021 and 2022 EN

13-06-2021 BUDG_DT(2021)689788 PE689.788v01-00 BUDG
Karlo RESSLER Pierre LARROUTUROU

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 20 - Σχέδιο γνωμοδότησης Πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποίησαν τα κράτη μέλη τα χρήματα από την ΕΕ μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης (σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών) EL

07-06-2021 BUDG_AM(2021)693755 PE693.755v01-00 BUDG
Robert BIEDROŃ

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo taikymo gairių parengimo

04-06-2021 CJ13_PR(2021)693668 PE693.668v01-00 BUDG CONT
Petri SARVAMAA Eider GARDIAZABAL RUBIAL
Pakeitimų pateikimo terminas : 16-06-2021

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/794 nuostatos dėl Europolo bendradarbiavimo su privačiais subjektais, dėl Europolo vykdomo asmens duomenų tvarkymo remiant nusikalstamų veikų tyrimus ir dėl Europolo vaidmens mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje

02-06-2021 BUDG_AD(2021)689865 PE689.865v03-00 BUDG
Niclas HERBST

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Grenlandijos Vyriausybės bei Danijos Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo sudarymo

01-06-2021 BUDG_AD(2021)691330 PE691.330v02-00 BUDG
Elisabetta GUALMINI

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2003/77/EB, nustatantis likviduojamos EAPB turto, o, užbaigus likvidavimą, Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo turto valdymo daugiametes finansines gaires

25-05-2021 BUDG_PR(2021)693588 PE693.588v01-00 BUDG
Johan VAN OVERTVELDT
Pakeitimų pateikimo terminas : 03-06-2021

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2003/76/EB, numatantis būtinas prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimo priemones

25-05-2021 BUDG_PR(2021)693589 PE693.589v01-00 BUDG
Johan VAN OVERTVELDT
Pakeitimų pateikimo terminas : 03-06-2021

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2021 m. balandžio 26 d.

21-05-2021 BUDG_PV(2021)04-26-1 PE692.645v01-00 BUDG

PAKEITIMAI 1 - 31 - Nuomonės projektas Trečiasis ES lyčių lygybės veiksmų planas

20-05-2021 BUDG_AM(2021)692927 PE692.927v01-00 BUDG
Alexandra GEESE

PAKEITIMAI 1 - 8 - Pranešimo projektas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Suomijos paraiška - EGF/2020/007 FI/Finnair

20-05-2021 BUDG_AM(2021)692943 PE692.943v01-00 BUDG
Eero HEINÄLUOMA

PAKEITIMAI 1 - 9 - Pranešimo projektas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Nyderlandų paraiška „EGF/2020/004 NL/KLM“

20-05-2021 BUDG_AM(2021)692947 PE692.947v01-00 BUDG
Monika VANA

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 3/2021 projekto – 2020 finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą

12-05-2021 BUDG_PR(2021)692808 PE692.808v01-00 BUDG
Pierre LARROUTUROU
Pakeitimų pateikimo terminas : 08-06-2021

PAKEITIMAI 1 - 8 - Pranešimo projektas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Vokietijos paraiška „EGF/2020/003 DE/GMH Guss“

12-05-2021 BUDG_AM(2021)692809 PE692.809v01-00 BUDG
Jens GEIER

PAKEITIMAI 1 - 7 - Pranešimo projektas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. EGF/2020/005 BE/Swissport- Belgijos paraiška

12-05-2021 BUDG_AM(2021)692810 PE692.810v01-00 BUDG
Olivier CHASTEL

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriamas prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas

11-05-2021 BUDG_AD(2021)680978 PE680.978v02-00 BUDG
Valérie HAYER

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Suomijos paraišką „EGF/2020/007 FI/Finnair“

10-05-2021 BUDG_PR(2021)692745 PE692.745v01-00 BUDG
Eero HEINÄLUOMA
Pakeitimų pateikimo terminas : 12-05-2021

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Nyderlandų paraišką „EGF/2020/004 NL/Nyderlandai KLM“

07-05-2021 BUDG_PR(2021)692741 PE692.741v01-00 BUDG
Monika VANA
Pakeitimų pateikimo terminas : 20-05-2021

PAKEITIMAI 1 - 291 - Pranešimo projektas ES patikos fondų ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės įgyvendinimo ataskaita

05-05-2021 CJ31_AM(2021)691287 PE691.287v01-00 AFET BUDG DEVE
György HÖLVÉNYI Janusz LEWANDOWSKI Milan ZVER

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Vokietijos paraišką „EGF/2020/003 DE/Germany GMH Guss“

05-05-2021 BUDG_PR(2021)692655 PE692.655v02-00 BUDG
Jens GEIER
Pakeitimų pateikimo terminas : 12-05-2021

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl vertinimo, ar valstybės narės veiksmingai naudojo iš Solidarumo fondo gautas ES lėšas (gaivalinių nelaimių atveju)

05-05-2021 BUDG_PA(2021)692715 PE692.715v01-00 BUDG
Robert BIEDROŃ
Pakeitimų pateikimo terminas : 04-06-2021

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 851/2004, steigiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą

03-05-2021 BUDG_AD(2021)663222 PE663.222v02-00 BUDG
Niclas HERBST

PROTOKOLAS - Antradienis, 2020 m. lapkričio 10 d.

30-04-2021 BUDG_PV(2020)11-10-1 PE661.841v01-00 BUDG

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Belgijos paraišką „EGF/2020/005 BE/Belgium Swissport“

29-04-2021 BUDG_PR(2021)692625 PE692.625v01-00 BUDG
Olivier CHASTEL
Pakeitimų pateikimo terminas : 12-05-2021

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2020 m. spalio 28 d.

28-04-2021 BUDG_PV(2020)10-28-1 PE692.594v01-00 BUDG

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. spalio 12 d. - Ketvirtadienis, 2020 m. spalio 15 d.

26-04-2021 BUDG_PV(2020)10-12-1 PE663.093v01-00 BUDG

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Grenlandijos Vyriausybės bei Danijos Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo sudarymo

20-04-2021 BUDG_PA(2021)691330 PE691.330v01-00 BUDG
Elisabetta GUALMINI

PAKEITIMAI 15 - 46 - Nuomonės projektas kuriuo dėl Europolo bendradarbiavimo su privačiais subjektais, Europolo atliekamo asmens duomenų tvarkymo padedant atlikti nusikalstamų veikų tyrimus ir Europolo vaidmens mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/794

20-04-2021 BUDG_AM(2021)691344 PE691.344v01-00 BUDG
Niclas HERBST

PAKEITIMAI 1 - 2 - Pranešimo projektas Europos Sąjungos 2021 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 2/2021 projektas, kuriuo finansuojamos atsako į COVID-19 priemonės ir įtraukiami su galutiniu daugiametės finansinės programos priėmimu susiję patobulinimai ir atnaujinimai

20-04-2021 BUDG_AM(2021)691364 PE691.364v01-00 BUDG
Pierre LARROUTUROU

PAKEITIMAI 1 - 7 - Pranešimo projektas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Estijos paraiška „EGF/2020/002 EE/Tourism“

20-04-2021 BUDG_AM(2021)691382 PE691.382v01-00 BUDG
José Manuel FERNANDES

MINUTES - Monday, 19 April 2021 EN

19-04-2021 CJ31_PV(2021)04-19-1 PE692.850v01-00 AFET BUDG DEVE

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Trečiojo ES lyčių lygybės veiksmų plano

19-04-2021 BUDG_PA(2021)681038 PE681.038v01-00 BUDG
Alexandra GEESE
Pakeitimų pateikimo terminas : 19-05-2021

PAKEITIMAI 1 - 7 - Pranešimo projektas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai ir Prancūzijai dėl stichinių nelaimių ir Airijai, Albanijai, Austrijai, Belgijai, Čekijai, Estijai, Graikijai, Ispanijai, Italijai, Juodkalnijai, Kroatijai, Latvijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Portugalijai, Prancūzijai, Rumunijai, Serbijai, Vengrijai ir Vokietijai dėl ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos

14-04-2021 BUDG_AM(2021)691310 PE691.310v01-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Estijos paraiška „EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism“)

12-04-2021 BUDG_PR(2021)691275 PE691.275v01-00 BUDG
José Manuel FERNANDES
Pakeitimų pateikimo terminas : 20-04-2021

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl ES patikos fondų ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės įgyvendinimo ataskaitos

07-04-2021 CJ31_PR(2021)680999 PE680.999v01-00 AFET BUDG DEVE
Janusz LEWANDOWSKI Milan ZVER György HÖLVÉNYI
Pakeitimų pateikimo terminas : 30-04-2021

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizavimo

31-03-2021 BUDG_PR(2021)691201 PE691.201v01-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL
Pakeitimų pateikimo terminas : 14-04-2021

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 2/2021 projekto, kuriuo finansuojamos atsako į COVID-19 priemonės ir įtraukiami su galutiniu daugiametės finansinės programos priėmimu susiję patobulinimai ir atnaujinimai

31-03-2021 BUDG_PR(2021)691224 PE691.224v01-00 BUDG
Pierre LARROUTUROU
Pakeitimų pateikimo terminas : 19-04-2021

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. rugsėjo 28 d.

30-03-2021 BUDG_PV(2020)09-28-1 PE689.715v01-00 BUDG

PROTOKOLAS - Antradienis, 2020 m. rugsėjo 22 d.

26-03-2021 BUDG_PV(2020)09-22-1 PE661.842v01-00 BUDG

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/794 nuostatos dėl Europolo bendradarbiavimo su privačiais subjektais, dėl Europolo vykdomo asmens duomenų tvarkymo remiant nusikalstamų veikų tyrimus ir dėl Europolo vaidmens mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje

25-03-2021 BUDG_PA(2021)689865 PE689.865v02-00 BUDG
Niclas HERBST
Pakeitimų pateikimo terminas : 15-04-2021

PAKEITIMAI 6 - 39 - Nuomonės projektas kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 851/2004, steigiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą

23-03-2021 BUDG_AM(2021)663223 PE663.223v01-00 BUDG
Niclas HERBST

NUOMONĖ Skaitmeninio sektoriaus apmokestinimas: EBPO derybos, skaitmeninių įmonių rezidavimo vieta mokesčių tikslais ir galimas Europos skaitmeninis mokestis

17-03-2021 BUDG_AD(2021)663396 PE663.396v02-00 BUDG
José Manuel FERNANDES Valérie HAYER

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. birželio 22 d. - Trečiadienis, 2020 m. birželio 24 d.

16-03-2021 BUDG_PV(2020)06-22-2 PE663.097v01-00 BUDG

PAKEITIMAI 1 - 3 - Pranešimo projektas 2021 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas. Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas

16-03-2021 BUDG_AM(2021)689804 PE689.804v01-00 BUDG
Pierre LARROUTUROU

PAKEITIMAI 1–168 - Pranešimo projektas 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata – I skirsnis – Europos Parlamentas

15-03-2021 BUDG_AM(2021)689785 PE689.785v01-00 BUDG
Damian BOESELAGER

PAKEITIMAI 7 - 14 - Pranešimo projektas dėl Tarybos reglamento projekto dėl neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių apskaičiavimo, dėl tų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos, dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti, ir dėl bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstų nuosavų išteklių tam tikrų aspektų

08-03-2021 BUDG_AM(2021)689700 PE689.700v01-00 BUDG
José Manuel FERNANDES Valérie HAYER

PAKEITIMAI 40 - 244 - Nuomonės projektas Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo sukūrimas

05-03-2021 BUDG_AM(2021)689553 PE689.553v01-00 BUDG
Valérie HAYER

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 dėl galutinių vienodų nuosavų išteklių, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimo priemonių, projekto

03-03-2021 BUDG_PR(2021)680812 PE680.812v01-00 BUDG
José Manuel FERNANDES Valérie HAYER
Pakeitimų pateikimo terminas : 08-03-2021

PRANEŠIMO PROJEKTAS Tarybos reglamento dėl neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių apskaičiavimo, dėl tų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstų nuosavų išteklių tam tikrų aspektų projektas

03-03-2021 BUDG_PR(2021)680982 PE680.982v01-00 BUDG
José Manuel FERNANDES Valérie HAYER
Pakeitimų pateikimo terminas : 08-03-2021

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės ir panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 608/2014, projekto

03-03-2021 BUDG_PR(2021)681003 PE681.003v01-00 BUDG
José Manuel FERNANDES Valérie HAYER
Pakeitimų pateikimo terminas : 08-03-2021

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Europos Parlamento 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos

02-03-2021 BUDG_PR(2021)689577 PE689.577v01-00 BUDG
Damian BOESELAGER
Pakeitimų pateikimo terminas : 11-03-2021

PAKEITIMAI 1 - 53 - Nuomonės projektas Skaitmeninio sektoriaus apmokestinimas: EBPO derybos, skaitmeninių įmonių rezidavimo vieta mokesčių tikslais ir galimas Europos skaitmeninis mokestis

01-03-2021 BUDG_AM(2021)680807 PE680.807v01-00 BUDG
José Manuel FERNANDES Valérie HAYER