Please fill this field

Om

Velkomst

© European Union 2020 - European Parliament

Velkommen til IMCO-udvalgets websted og tak for din interesse! IMCO-udvalget er ansvarligt for lovgivningsmæssig overvågning og kontrol af EU-reglerne om det indre marked, herunder det digitale indre marked, told og forbrugerbeskyttelse.

Et velreguleret indre marked er afgørende for at nå målene i EU's grønne pagt og opfylde Parisaftalens klimamål med henblik på at fremme innovation og konkurrenceevne for virksomhederne, samtidig med at man opretholder og tilpasser et højt forbrugerbeskyttelsesniveau samt høje sociale og miljømæssige standarder.

Covid-19-krisen har vist, at vi ikke kan tage resultaterne af EU's indre marked for givet. Vi skal forsvare det indre markeds fremtidige integritet, men vi må også ajourføre det. Der ligger mange udfordringer og muligheder foran os, herunder yderligere frigørelse af det digitale indre markeds potentiale og en bedre anvendelse af det indre marked for tjenesteydelser. Opretholdelsen af vores høje standarder bør være et af vores primære mål.

Udvalget arbejder sammen med medlemsstaterne og Kommissionen for at sikre, at reglerne for det indre marked kan gennemføres og bliver gennemført fuldt ud og rettidigt. Det er et privilegium at være formand for dette vigtige udvalg og at samarbejde med medlemmer på tværs af det politiske spektrum om at skabe virkelige fordele for forbrugere og virksomheder overalt på det indre marked.

Anna Cavazzini