Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

Policy Departments’ Monthly Highlights - January 2021 EN

Εν συντομία
Περίληψη : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Research for REGI Committee-Climate Spending in EU Cohesion Policy: State of Play and Prospects EN

21-12-2020 PE 652.236 REGI
Briefing
Περίληψη : With more than EUR 55 billion in planned investments, Cohesion Policy seeks to make a significant contribution to the EU´s overall climate-related spending target of 20% in the 2014-2020 period. There are concrete achievements in a number of areas such as flood and forest fire protection. However, evidence also suggests that Cohesion Policy is at risk of missing some of its targets, including on energy efficiency, renewables and greenhouse gas emissions. Cohesion policy has also continued to provide support to fossil fuels and biomass, which may hinder the EU’s long-term path to climate neutrality. Moreover, the Commission’s current approach to tracking climate-related expenditure in Cohesion Policy has shortcomings. There is a need for a transparent and meaningful methodology, with a stronger focus on performance and results, as repeatedly highlighted by Parliament. The climate spending target is set to increase to at least 30% under the EU’s next Multi-Annual Financial Framework (MFF) and the Recovery Instrument (Next Generation EU). In the period 2021-2027, Cohesion Policy is expected to place even more emphasis on climate and environment-related issues in line with the objectives of the European Green Deal.
Συντάκτες : Stephan Klaus DIETZEN

Policy Departments’ Monthly Highlights - December 2020 EN

Εν συντομία
Περίληψη : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events. regional development, cohesion policy, COVID19, WTO, budget control, budget, economy, international affairs, international law, Schengen governance, single market, European court of Auditors, energy.

Research for REGI Committee-Cohesion Policy measures in response to the COVID-19 pandemic EN

05-11-2020 PE 652.223 REGI
Εν συντομία
Περίληψη : The EU has been very active in setting up policy and funding instruments to swiftly and pragmatically mobilise initial support during the health crisis, immediately followed by efforts to get the economy back on track. This paper provides a first review of Cohesion Policy measures in response to the COVID-19 pandemic, including preliminary insights on their uptake and reflections on their impact. It concludes with policy pointers on how to use the measures as accelerators for structural change.
Συντάκτες : Spatial Foresight: Kai BÖHME & Christian LÜER

Research for REGI Committee - Cohesion Policy Measures in Response to the COVID-19 Pandemic EN

29-10-2020 PE 652.216 REGI
Μελέτη
Περίληψη : The EU has been very active in setting up policy and funding instruments to swiftly and pragmatically mobilise initial support during the health crisis, immediately followed by efforts to get the economy back on track. This paper provides a first review of Cohesion Policy measures in response to the COVID-19 pandemic, including preliminary insights on their uptake and reflections on their impact. It concludes with policy pointers on how to use the measures as accelerators for structural change.
Συντάκτες : Spatial Foresight: Kai BÖHME, Christian LÜER.

Research for REGI Committee - EU lagging regions: state of play and future challenges EN

26-10-2020 PE 652.215 REGI
Μελέτη
Περίληψη : This study analyses the EU’s lagging regions and proposes a revised typology to identify those that are most vulnerable, with an eye to the challenges emerging from the ongoing economic transitions. It also explores the engagement of lagging regions in EU policies, including cohesion policy, and puts forward some recommendations to improve their future support at EU level.
Συντάκτες : EPC: Marta PILATI, Alison HUNTER

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024 EN

Εν συντομία
Περίληψη : This document provides links to all Briefings produced by the Policy Departments of the Directorate-General for Internal Policies and of the Directorate-General for External Policies of the European Parliament, with salient points and essential commitments made by the Vice-Presidents and Commissioners-designates at their respective hearings before the European Parliament, in September-November 2019 and in October 2020. For an exhaustive list of all commitments made and positions taken by the candidates, the full verbatim report of each public hearing is available on the dedicated hearings website of the European Parliament, as are the written questions and answers.

Policy Departments’ Monthly Highlights - November 2020 EN

Εν συντομία
Περίληψη : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Research for REGI Committee - EU lagging regions: state of play and future challenges EN

15-10-2020 PE 652.219 REGI
Εν συντομία
Περίληψη : This study analyses the EU’s lagging regions and proposes a revised typology to identify those that are most vulnerable, with an eye to the challenges emerging from the ongoing economic transitions. It also explores the engagement of lagging regions in EU policies, including cohesion policy, and puts forward some recommendations to improve their future support at EU level.
Συντάκτες : EPC: Marta PILATI, Alison HUNTER

RESEARCH FOR REGI COMMITTEE - EU Cohesion Policy in non-urban areas EN

15-10-2020 PE 652.220 REGI
Εν συντομία
Περίληψη : This study looks at the role of EU Cohesion Policy in non-urban (rural) areas. It analyses the challenges of these areas and discusses the extent and thematic orientation of rural Cohesion Policy funding. The study then presents the relationship between Cohesion Policy and CAP, before giving an overview of the role of Cohesion Policy for healthcare. It also reflects on the implications of Cohesion Policy proposals post-2020 for rural areas, before providing final conclusions and recommendations for a long-term policy vision.
Συντάκτες : EPRC: Stefan KAH, Neli GEORGIEVA, Liliana FONSECA

RESEARCH FOR REGI COMMITTEE - EU Cohesion Policy in non-urban areas EN

30-09-2020 PE 652.210 REGI
Μελέτη
Περίληψη : This study looks at the role of EU Cohesion Policy in non-urban (rural) areas. It analyses the challenges of these areas and discusses the extent and thematic orientation of rural Cohesion Policy funding. The study then presents the relationship between Cohesion Policy and CAP, before giving an overview of the role of Cohesion Policy for healthcare. It also reflects on the implications of Cohesion Policy proposals post-2020 for rural areas, before providing final conclusions and recommendations for a long-term policy vision.
Συντάκτες : Stefan KAH, Neli GEORGIEVA, Liliana FONSECA - EPRC

Policy Departments' Monthly Highlights - June 2020 EN

Εν συντομία
Περίληψη : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Research for REGI Committee -The Role of Evaluation in Cohesion Policy EN

27-05-2020 PE 629.219 REGI
Μελέτη
Περίληψη : This study analyses the role of evaluation in Cohesion Policy, with a focus on the 2014–2020 programming period. It presents and assesses those EU rules which shape evaluations and their implementation at both the EU and Member State levels. Based on this evidence, it discusses possible options for the post–2020 period.
Συντάκτες : CSIL: Julie PELLEGRIN, Louis COLNOT, with support from Matteo PEDRALLI Country experts: University of Warsaw Diana IONESCU (RO), Tomasz KUPIEC (PL) Agnieszka OLECHNICKA (PL) CSIL: Matteo PEDRALLI (IT) ESTEP: Neringa VIRŠILIENĖ (LT) Scientific Advisers: FREE UNIVERSITY OF BRUSSELS-VUB: Nicola FRANCESCO DOTTI and THE UNIVERSITY OF MILAN: Massimo FLORIO

Policy Departments' Monthly Highlights - May 2020 EN

Εν συντομία
Περίληψη : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Research for REGI Committee - Briefing: - Assessment of the Just Transition Fund proposal EN

18-02-2020 PE 629.213 REGI
Briefing
Περίληψη : Soon after unveiling the overall roadmap for its flagship European Green Deal initiative, the European Commission published its first concrete proposal on 14 January 2020, on how to establish a Just Transition Mechanism (European Commission, 2020a, 2020b and 2020c). The objective of this initiative is to provide support to territories facing serious socio-economic challenges arising from the transition towards climate-neutrality. To reach the €100 billion of Just Transition Mechanism financing (for the period 2021-2027) promised by European Commission President Von der Leyen, the initiative relies on three main pillars (European Commission, 2020a): 1. The creation of a Just Transition Fund (JTF): the Commission wants to add €7.5 billion of ‘fresh money’ to the total amount proposed in 2018 for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework (MFF). This is supposed to trigger between €30 billion and €50 billion of additional funding for the regions most affected by the transition 2. The use of a portion of the InvestEU financing devoted to climate to mobilise a total of €45 billion of investment in ‘Just Transition’ projects between 2021 and 2027. 3. The creation a public sector loan facility at the European Investment Bank partly guaranteed by the EU budget, to mobilise between €25 billion to €30 billion of additional public investments in 2021-2027.
Συντάκτες : BRUEGEL - Aliénor Cameron, Grégory Claeys, Catarina Mideos and Simone Tagliapietra

Policy Departments' Monthly Highlights - February 2020 EN

Εν συντομία
Περίληψη : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.
Περίληψη : Το παρόν έγγραφο αποτελεί μια συλλογή των κυριότερων σημείων και των ουσιαστικών δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι ορισθέντες Αντιπρόεδροι και Επίτροποι στις αντίστοιχες ακροάσεις τους ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σκοπός του είναι να σας παράσχει ένα πρακτικό και συνοπτικό εργαλείο για την παρακολούθηση των προσπαθειών και των ενεργειών της μελλοντικής Επιτροπής. Για τον εξαντλητικό κατάλογο όλων των δεσμεύσεων που ανέλαβαν και των θέσεων που διατύπωσαν οι υποψήφιοι, τα πλήρη πρακτικά κάθε δημόσιας ακρόασης διατίθεται στον ειδικό ιστότοπο ακροάσεων 2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και οι γραπτές ερωτήσεις και απαντήσεις. Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει προσθήκη που περιέχει τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά τις ακροάσεις του Οκτωβρίου του 2020.

Commitments made at the hearing of Elisa FERREIRA, Commissioner-designate - Cohesion and Reforms EN

22-11-2019 PE 629.207 REGI
Briefing
Περίληψη : The commissioner-designate, Elisa Ferreira, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Regional Development. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Cohesion, reforms and a just transition.
Συντάκτες : Marek KOŁODZIEJSKI, Stephan Klaus DIETZEN

Research for REGI Committee-Urban Agenda: Assessment from the European Parliament's Perspective EN

15-11-2019 PE 629.194 REGI
Μελέτη
Περίληψη : The 2016 Pact of Amsterdam launched the Urban Agenda for the European Union. Within its framework, partnerships of urban authorities, Member States and other stakeholders have developed action plans to achieve better funding, better knowledge and better regulation for the priority theme of their partnership. This study provides an overview and critical assessment of the current state of play including the position of the European Parliament. Two partnerships, (1) Sustainable Use of Land and Nature-based Solutions and (2) Housing, are studied in more detail.
Συντάκτες : TU Delft: Willem K KORTHALS ALTES, Marietta EA HAFFNER Assisted by Danielle A GROETELAERS

Research for REGI Committee - Visibility and Communication of Cohesion Policy in Online Media EN

15-10-2019 PE 629.196 REGI
Μελέτη
Περίληψη : This study evaluates the visibility and communication of cohesion policy in online media. It employs a mixed methods approach to investigate media coverage, representation and user perceptions of cohesion policy in online media. The research draws on an original dataset of over 60,000 news articles and 100,000 user-generated comments. It also analyses social media – over 11,000 Facebook posts and over five million tweets on Twitter – and 13,000 EU press releases. The key conclusion is that cohesion policy visibility is relatively low in online media. Policy recommendations are provided to improve cohesion policy visibility particularly through citizen engagement.
Συντάκτες : EPRC Delft: Carlos MENDEZ, Vasiliki TRIGA, John BACHTLER, Costas DJOUVAS, Fernando MENDEZ, Sebastian STIER

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2019 EN

Εν συντομία
Περίληψη : The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Research for REGI Committee – Cohesion policy: The European Parliament’s role since the Treaty of Lisbon EN

15-07-2019 PE 629.195 REGI
Μελέτη
Περίληψη : This study assesses the role of the European Parliament in the field of cohesion policy since the Treaty of Lisbon introduced ‘co-decision’ procedure whereby Parliament and Council have equal powers in agreeing the regulations of the EU Structural and Investment Funds. In addition to the formal processes, the study also considers the informal ones from policy development at the pre-legislative stage to the interinstitutional negotiations as well as the Parliament’s scrutiny role over cohesion policy.
Συντάκτες : Jürgen PUCHER, Haris MARTINOS, Serafin PAZOS-VIDAL, Jasmin HAIDER
Τύπος εγγράφου

Περίληψη