Please fill this field

Apie

Sveikinimo kalba

Monika HOHLMEIER Monika HOHLMEIER
CONT Committee Chair © European Union 2019 - EP
Sveiki atvykę į Biudžeto kontrolės komitetą! 2019 m. liepos mėn. buvau išrinkta Biudžeto kontrolės komiteto pirmininke. Šiame komitete kartu su kitais 29 kolegomis iš 16 šalių esame įsipareigoję užtikrinti veiksmingą ES biudžeto kontrolę.

Mes kontroliuojame ir stebėsime, ar teisingai ir tikslingai panaudojamos biudžeto lėšos (maždaug 166 mlrd. EUR 2019 m.). Pagrindinė atsakomybė už jo valdymą tenka Europos Komisijai, ji paskirsto didžiąją visų lėšų sumą. Apie 80 proc. lėšų skiriama valstybėms narėms, maždaug 13 proc. lėšų panaudojama investicijoms visame pasaulyje ir maždaug 7 proc. – administravimui.

Biudžeto kontrolės komitetui dirbti padeda Europos Audito Rūmai Liuksemburge. Taip pat mūsų atsakomybės sričiai priklauso ryšiai su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) ir Europos investicijų banko (EIB) finansinės veiklos kontrolė. Mes dalyvaujame priimant visus teisės aktus, kuriais reglamentuojami su tinkamu ES biudžeto valdymu ir ES finansiniais interesais susiję aspektai. Taip pat prisidedame užtikrinant veiksmingą Europos prokuratūrą.

Pažvelkime į skaičius, nes jie daug ką pasako – geras finansų valdymas – tai saugumo, pasitikėjimo ir patikimumo garantas.

Monika Hohlmeier
Kontaktai

Brussels Strasbourg