Over de commissies

Welkomstwoord

DEVE Chair DEVE Chair
DEVE Committee Chair © European Union 2019 - EP
Welkom op de website van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (DEVE), waarvan ik sinds juli 2019 de voorzitter ben.

In onze commissie, een pleitbezorger van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de algemene doelstellingen die alle lidstaten van de VN in 2015 zijn overeengekomen, worden een aantal van de meest urgente kwesties waarmee de mensheid te kampen heeft besproken en worden hierover besluiten genomen.

Hoewel de ontwikkelingsinspanningen hebben bijgedragen tot een beter leven voor miljoenen mensen - extreme armoede en kindersterfte zijn bijvoorbeeld gedaald - zijn er ook een aantal zorgwekkende tendensen: de honger neemt opnieuw toe, het verlies aan biodiversiteit is alarmerend en de klimaatverandering versnelt, terwijl de multilaterale samenwerking in het gedrang komt. Door conflicten en mensenrechtenschendingen zijn steeds meer mensen ontheemd, iets wat vooral ontwikkelingslanden treft. Hen ondersteunen met humanitaire hulp en tegelijk de onderliggende oorzaken aanpakken en bijdragen tot de ontwikkeling op lange termijn is een menselijke plicht, en is ook in ons eigen belang.

In 2019 hebben de burgers van de EU ons Parlement een sterk mandaat gegeven en hun krachtige steun uitgesproken voor de EU om door middel van Europese samenwerking de uitdagingen in verband met de mondiale ontwikkeling aan te pakken.

De bijdrage van de EU aan de wereldwijde duurzame ontwikkeling is van vitaal belang en het Parlement speelt een sleutelrol bij het bepalen van de begroting voor de EU ontwikkelingshulpuitgaven. Daarbij volgt het nauwlettend de activiteiten van de Europese Commissie en alle partijen die betrokken zijn bij het gebruik van EU-middelen en de vormgeving van EU-beleidsmaatregelen met gevolgen voor ontwikkelingslanden. We zijn betrokken bij het opstellen van wetgeving op het gebied van EU-ontwikkelingshulp.

Op deze website kunt u nieuws en aankondigingen lezen, vergaderstukken van onze commissie raadplegen en commissievergaderingen live volgen.

Tomas Tobé