Please fill this field

Om utskotten

Välkomstord

DEVE Chair DEVE Chair
DEVE Committee Chair © European Union 2019 - EP
Välkommen till webbsidan för utskottet för utveckling (DEVE), som jag är ordförande för sedan juli 2019.

Vårt utskott är en förkämpe för Agenda 2030 för hållbar utveckling och de globala mål som alla FN-medlemsstater kom överens om 2015, och vi diskuterar och beslutar om några av de mest angelägna frågor som mänskligheten står inför:

Utvecklingsinsatser har bidragit till att ge miljontals människor ett bättre liv – extrem fattigdom och barnadödlighet har minskat – med det finns också trender som är mycket oroande: hungern ökar åter, förlusten av biologisk mångfald är alarmerande och klimatförändringarna går allt snabbare, samtidigt som det multilaterala samarbetet hotas. Konflikter och kränkningar av de mänskliga rättigheterna har tvingat allt fler människor från sina hem, och utvecklingsländerna är de länder som drabbas hårdast. Att stödja dem med humanitärt bistånd samtidigt som man hanterar de bakomliggande orsakerna och bidrar till långsiktig utveckling är en absolut nödvändighet ur mänsklig synpunkt och ligger även i vårt eget intresse.

År 2019 gav EU-medborgarna vårt parlament ett starkt mandat, och de uttrycker kontinuerligt ett starkt stöd för EU:s insatser för att genom det europeiska samarbetet hantera de utmaningar som hänger samman med den globala utvecklingen.

EU bidrar i hög grad till en global hållbar utveckling, och vårt parlament har en viktig roll att spela i fråga om att besluta om budgeten för EU:s biståndsutgifter, noggrant bevaka kommissionen och alla som deltar i utnyttjandet av EU-medel samt utforma EU politik som påverkar utvecklingsländerna. Vi är med och lagstiftar om EU:s utvecklingsbistånd.

Jag uppmanar dig att regelbundet besöka den här webbsidan för att få nyheter, meddelanden och tillgång till sammanträdeshandlingar eller för att följa utskottets direktsända sammanträden.

Tomas Tobé