Vnější vztahy EU Vnější vztahy EU

Vnější vztahy EU

Činnost Evropské unie na mezinárodní scéně se řídí zásadami, které stály u jejího zrodu a kterými se Unie vždy řídila při svém rozvoji a rozšiřování. Tyto zásady jsou také zakotveny v Chartě Organizace spojených národů a v mezinárodním právu. Klíčovým prvkem této činnosti je prosazování lidských práv a demokracie. Unie rovněž prostřednictvím své činnosti na mezinárodním poli realizuje své strategické zájmy a cíle. Bude nadále rozšiřovat a prohlubovat politické a obchodní vztahy s dalšími zeměmi a regiony světa, a to včetně pravidelných summitů se strategickými partnery, jako jsou Spojené státy, Japonsko, Kanada, Rusko, Indie a Čína. Podporuje rovněž rozvoj zemí ve Středomoří, na Blízkém východě, v Asii, Latinské Americe, ve východní Evropě, střední Asii a na západním Balkáně, stejně jako spolupráci a dialog s těmito zeměmi.