Please fill this field

Kalendář schůzí

Předseda Evropského parlamentu a jeho čelní političtí představitelé změnili z důvodu pandemie COVID-19 harmonogram činností Parlamentu. Cílem je umožnit Parlamentu vykonávat své hlavní funkce a současně plnit svou povinnost pečovat o poslance a o své zaměstnance a chránit veřejné zdraví.

Většina schůzí a všechny služební cesty delegací Parlamentu byly z tohoto důvodu zrušeny nebo odloženy.

Jakmile bude možné, aby delegace pokračovaly v běžné činnosti, bude harmonogram na této stránce odpovídajícím způsobem aktualizován.

Žádné potvrzené schůze