Vyplňte prosím toto pole

Dokumenty ke schůzím

Přístup k dokumentům ke schůzím

Všechny dokumenty související s nadcházejícími a předchozími schůzemi jsou přístupné z jednoho místa. Po zvolení výboru a data schůze se zobrazí seznam příslušných dokumentů ke každému bodu na pořadu jednání ve všech dostupných jazycích. Dokumenty lze otevřít přímo v prohlížeči, poslat elektronickou poštou nebo stáhnout a uložit.

Příští schůze

Výbor pro zahraniční věci


Brusel : JAN - 2Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Pořad jednání


Brusel : JAN - 2Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE


Brusel : JAN - 2Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE


Brusel : JAN - 2Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE


Brusel : JAN - 2Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Výbor pro mezinárodní obchod


Brusel : JAN - 6Q2

Mimořádná schůze

Pořad jednání


Brusel : JAN - 6Q2

Mimořádná schůze


Brusel : JAN - 6Q2

Mimořádná schůze

Výbor pro rozpočtovou kontrolu


Brusel : ASP - A3E-2

Společná schůze
SPOLEČNÁ SCHŮZE VÝBORŮ BUDG A CONT

Pořad jednání


Brusel : ASP - A3E-2

ŘÁDNÁ SCHŮZE


Brusel : ASP - A3E-2

ŘÁDNÁ SCHŮZE


Brusel : ASP - A3E-2

ŘÁDNÁ SCHŮZE


Brusel : ASP - A3E-2

ŘÁDNÁ SCHŮZE


Brusel : ASP - A3E-2

COORDINATEURS DES COMMISSIONS


Brusel : ASP - A3E-2

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Petiční výbor


Brusel : ASP - A3G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE
S DISTANČNÍ ÚČASTÍ


Brusel : ASP - A3G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE
S DISTANČNÍ ÚČASTÍ


Brusel : ASP - A3G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE
S DISTANČNÍ ÚČASTÍ


Brusel : ASP - A3G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE
S DISTANČNÍ ÚČASTÍ

Vyšetřovací výbor pro ochranu zvířat během přepravy


Brusel : JAN - 4Q1

ŘÁDNÁ SCHŮZE
SCHŮZE VÝBORU ANIT 25. ŘÍJNA 2021, 13:45-16:15

Pořad jednání

Výbor pro kulturu a vzdělávání


Brusel : ASP - A1G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Pořad jednání


Brusel : ASP - A1G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE


Brusel : ASP - A1G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE


Brusel : ASP - A1G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova


Brusel : PHS - P1A002

ŘÁDNÁ SCHŮZE
DISTANČNÍ ÚČAST. SCHŮZE VÝBORU AGRI

Pořad jednání


Brusel : PHS - P1A002

ŘÁDNÁ SCHŮZE
DISTANČNÍ ÚČAST. SCHŮZE VÝBORU AGRI


Brusel : PHS - P1A002

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
DISTANČNÍ ÚČAST. KOORDINÁTOŘI VÝBORU AGRI


Brusel : PHS - P1A002

ŘÁDNÁ SCHŮZE
DISTANČNÍ ÚČAST. SCHŮZE VÝBORU AGRI


Brusel : PHS - P1A002

ŘÁDNÁ SCHŮZE
DISTANČNÍ ÚČAST. SCHŮZE VÝBORU AGRI

Vyšetřovací výbor pro ochranu zvířat během přepravy


Brusel : JAN - 4Q1

ŘÁDNÁ SCHŮZE
SCHŮZE VÝBORU ANIT 25. ŘÍJNA 2021, 16:45-18:45

Pořad jednání

Vyšetřovací výbor pro ochranu zvířat během přepravy


Brusel : JAN - 4Q1

ŘÁDNÁ SCHŮZE
SCHŮZE VÝBORU ANIT 26. ŘÍJNA 2021, 9:00-12:00

Pořad jednání

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů


Brusel : JAN - 6Q1

Schůze spolupracovníků
DSA (Digital Services Act) 2020/0361(COD)

Hospodářský a měnový výbor


Brusel : JAN - 4Q1

Mimořádná schůze
SCHŮZE VÝBORU ECON

Pořad jednání


Brusel : JAN - 4Q1

Mimořádná schůze
SCHŮZE VÝBORU ECON

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci


Brusel : PHS - P3C050

ŘÁDNÁ SCHŮZE
DISTANČNÍ ÚČAST

Pořad jednání

Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací


Brusel : JAN - 6Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
- Joint meeting with D-US, INGE, AFET, D-RU

Rozpočtový výbor


Brusel : PHS - P3C050

ŘÁDNÁ SCHŮZE
- DISTANČNÍ ÚČAST

Pořad jednání


Brusel : PHS - P3C050

ŘÁDNÁ SCHŮZE
- DISTANČNÍ ÚČAST


Brusel : PHS - P3C050

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
Přípravná schůze
DELEGACE EP - DISTANČNÍ ÚČAST


Brusel : PHS - P3C050

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
- DISTANČNÍ ÚČAST

Výbor pro dopravu a cestovní ruch


Brusel : PHS - P1A002

ŘÁDNÁ SCHŮZE
SCHŮZE VÝBORU TRAN

Pořad jednání


Brusel : PHS - P1A002

ŘÁDNÁ SCHŮZE
SCHŮZE VÝBORU TRAN


Brusel : PHS - P1A002

ŘÁDNÁ SCHŮZE
SCHŮZE VÝBORU TRAN


Brusel : ASP - A1G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE
SCHŮZE VÝBORU TRAN

Výbor pro ústavní záležitosti


Brusel : ASP - A3E-2

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Pořad jednání


Brusel : ASP - A3E-2

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví


Brusel : ASP - A1G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE
Gender Equality Week (GEW)

Pořad jednání


Brusel : ASP - A1G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE
Gender Equality Week (GEW)


Brusel : ASP - A1G-3

Společná schůze
Delegace pro vztahy s Afghánistánem
Gender Equality Week (GEW)


Brusel : ASP - A1G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE
Gender Equality Week (GEW)

Podvýbor pro lidská práva


Brusel : ASP - A3G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Pořad jednání


Brusel : ASP - A3G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE


Brusel : ASP - A3G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Podvýbor pro bezpečnost a obranu


Brusel : JAN - 4Q1

ŘÁDNÁ SCHŮZE
Remote meeting with Interactio

Pořad jednání


Brusel : JAN - 4Q1

ŘÁDNÁ SCHŮZE
Remote meeting with Interactio


Brusel : JAN - 4Q1

ŘÁDNÁ SCHŮZE
Remote meeting with Interactio


Brusel : JAN - 4Q1

ŘÁDNÁ SCHŮZE
Remote meeting with Interactio

Podvýbor pro daňové záležitosti


Brusel : JAN - 4Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
SCHŮZE VÝBORU FISC - DISTANČNÍ ÚČAST

Pořad jednání


Brusel : ASP - A3G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE
FISC Committee meeting - Remote participation

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů


Brusel : ASP - A5G-2

Stínoví zpravodajové
DSA (Digital Services Act) 2020/0361(COD)

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů


Brusel : JAN - 4Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
DISTANČNÍ ÚČAST

Pořad jednání


Brusel : JAN - 4Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
DISTANČNÍ ÚČAST


Brusel : JAN - 4Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
DISTANČNÍ ÚČAST

Výbor pro rybolov


Brusel : ASP - A3E-2

Koordinátoři
SCHŮZE VÝBORU PECH - DISTANČNÍ ÚČAST

Pořad jednání


Brusel : ASP - A3E-2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
SCHŮZE VÝBORU PECH - DISTANČNÍ ÚČAST


Brusel : ASP - A3E-2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
SCHŮZE VÝBORU PECH - DISTANČNÍ ÚČAST


Brusel : ASP - A3E-2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
SCHŮZE VÝBORU PECH - DISTANČNÍ ÚČAST

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin


Brusel : ASP - A5G-2

TRIALOG
Amending Regulation (EC) No 851/2004 establishing ECDC

Pořad jednání

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů


Brusel : SQM - SQM07Y963

Schůze spolupracovníků
DSA (Digital Services Act) 2020/0361(COD)

Podvýbor pro daňové záležitosti


Brusel : JAN - 4Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
SCHŮZE VÝBORU FISC - DISTANČNÍ ÚČAST

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů


Brusel : ASP - A3E-3

Schůze spolupracovníků
DSA (Digital Services Act) 2020/0361(COD)