Dokumenty ke schůzím

Přístup k dokumentům ke schůzím

Všechny dokumenty související s nadcházejícími a předchozími schůzemi jsou přístupné z jednoho místa. Po zvolení výboru a data schůze se zobrazí seznam příslušných dokumentů ke každému bodu na pořadu jednání ve všech dostupných jazycích. Dokumenty lze otevřít přímo v prohlížeči, poslat elektronickou poštou nebo stáhnout a uložit.

Příští schůze

Výbor pro rozvoj


Brusel : ASP - A3E-2

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin


Brusel : JAN - 2Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
ENVI Committee meeting

Pořad jednání

Výbor pro zahraniční věci


Brusel : JAN - 2Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Pořad jednání

Výbor pro mezinárodní obchod


Brusel : ASP - A3E-2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
INTA

Pořad jednání

Rozpočtový výbor


Brusel : ASP - A3G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Hospodářský a měnový výbor


Brusel : JAN - 6Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
ECON Committee meeting

Výbor pro dopravu a cestovní ruch


Brusel : JAN - 4Q1

ŘÁDNÁ SCHŮZE
TRAN Committee meeting

Pořad jednání

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku


Brusel : JAN - 4Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Výbor pro regionální rozvoj


Brusel : PHS - P1A002

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Výbor pro rybolov


Brusel : PHS - P4B001

ŘÁDNÁ SCHŮZE
PECH Committee meeting

Výbor pro kulturu a vzdělávání


Brusel : ASP - A1G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Výbor pro ústavní záležitosti


Brusel : JAN - 4Q1

ŘÁDNÁ SCHŮZE
AFCO committee meeting

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci


Brusel : PHS - P1A002

ŘÁDNÁ SCHŮZE
LIBE Ordinary meeting

Pořad jednání

Výbor pro rozpočtovou kontrolu


Brusel : ASP - A3G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Podvýbor pro lidská práva


Brusel : PHS - P4B001

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Podvýbor pro bezpečnost a obranu


Brusel : ASP - A3G-2

ŘÁDNÁ SCHŮZE


Brusel : ASP - A3E-2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
FISC Committee meeting

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví


Brusel : ASP - A5G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Petiční výbor


Brusel : ASP - A1G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů


Brusel : JAN - 4Q1

ŘÁDNÁ SCHŮZE