Please fill this field

Dokumenty ke schůzím

Přístup k dokumentům ke schůzím

Všechny dokumenty související s nadcházejícími a předchozími schůzemi jsou přístupné z jednoho místa. Po zvolení výboru a data schůze se zobrazí seznam příslušných dokumentů ke každému bodu na pořadu jednání ve všech dostupných jazycích. Dokumenty lze otevřít přímo v prohlížeči, poslat elektronickou poštou nebo stáhnout a uložit.

Příští schůze

Výbor pro zahraniční věci


Brusel : JAN - 2Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
AFET Ordinary meeting

Výbor pro rozpočtovou kontrolu


Brusel : JAN - 6Q1

Mimořádná schůze
CONT remote committee meeting


Brusel : JAN - 6Q1

Mimořádná schůze
CONT remote committee meeting

Hospodářský a měnový výbor


Brusel : PHS - P1A002

Mimořádná schůze
ECON Committee meeting


Brusel : PHS - P1A002

Mimořádná schůze
ECON Committee meeting

Výbor pro dopravu a cestovní ruch


Brusel : JAN - 6Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
TRAN Committee meeting

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví


Brusel : JAN - 4Q1

ŘÁDNÁ SCHŮZE


Brusel : JAN - 4Q1

Koordinátoři

Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací


Brusel : ASP - A1G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Výbor pro zahraniční věci


Brusel : JAN - 2Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Výbor pro dopravu a cestovní ruch


Brusel : JAN - 6Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
TRAN Committee meeting

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova


Brusel : JAN - 4Q2

Mimořádná schůze
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Výbor pro rybolov


Brusel : JAN - 4Q1

ŘÁDNÁ SCHŮZE
PECH Committee meeting - remote participation

Výbor pro kulturu a vzdělávání


Brusel : ASP - A1G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Rozpočtový výbor


Brusel : ASP - A1G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE
- Remote participation