Please fill this field

Dokumenty ke schůzím

Přístup k dokumentům ke schůzím

Všechny dokumenty související s nadcházejícími a předchozími schůzemi jsou přístupné z jednoho místa. Po zvolení výboru a data schůze se zobrazí seznam příslušných dokumentů ke každému bodu na pořadu jednání ve všech dostupných jazycích. Dokumenty lze otevřít přímo v prohlížeči, poslat elektronickou poštou nebo stáhnout a uložit.

Příští schůze

Výbor pro dopravu a cestovní ruch


Brusel : JAN - 6Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
SCHŮZE VÝBORU TRAN (DISTANČNÍ ÚČAST)

Pořad jednání


Brusel : PHS - P3C050

ŘÁDNÁ SCHŮZE
SCHŮZE VÝBORU TRAN (DISTANČNÍ ÚČAST)


Brusel : JAN - 4Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
SCHŮZE VÝBORU TRAN (DISTANČNÍ ÚČAST)


Brusel : JAN - 4Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
SCHŮZE VÝBORU TRAN (DISTANČNÍ ÚČAST)

Výbor pro mezinárodní obchod


Brusel : ASP - A1G-3

Mimořádná schůze

Pořad jednání


Brusel : ASP - A1G-3

Mimořádná schůze


Brusel : ASP - A1G-3

Mimořádná schůze

Výbor pro rozpočtovou kontrolu


Brusel : JAN - 4Q1

Mimořádná schůze
DISTANČNÍ SCHŮZE VÝBORU CONT

Pořad jednání


Brusel : JAN - 4Q1

Mimořádná schůze
DISTANČNÍ SCHŮZE VÝBORU CONT


Brusel : JAN - 4Q1

Mimořádná schůze
DISTANČNÍ SCHŮZE VÝBORU CONT


Brusel : JAN - 4Q1

Mimořádná schůze
DISTANČNÍ SCHŮZE VÝBORU CONT


Brusel : JAN - 4Q1

Mimořádná schůze
INTERINSTITUCIONÁLNÍ SCHŮZE TÝKAJÍCÍ SE ZÁLEŽITOSTÍ ÚŘADU OLAF

Podvýbor pro bezpečnost a obranu


Brusel : JAN - 6Q1

Mimořádná schůze

Pořad jednání


Brusel : JAN - 6Q1

Mimořádná schůze


Brusel : JAN - 6Q1

Mimořádná schůze

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví


Brusel : JAN - 6Q2

Mimořádná schůze
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
SLYŠENÍ LIBE-FEMM O BOJI PROTI GENDEROVĚ PODMÍNĚNÉMU NÁSILÍ: KYBERNETICKÉ NÁSILÍ

Pořad jednání


Brusel : JAN - 6Q2

Mimořádná schůze


Brusel : JAN - 6Q2

Koordinátoři


Brusel : JAN - 6Q2

Mimořádná schůze
POSLEDNÍ BOD SPOLEČNĚ S JURI

Pořad jednání

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci


Brusel : JAN - 2Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
DISTANČNÍ SCHŮZE

Pořad jednání


Brusel : JAN - 2Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
DISTANČNÍ ÚČAST


Brusel : JAN - 2Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
DISTANČNÍ ÚČAST

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova


Brusel : JAN - 4Q2

Mimořádná schůze
DISTANČNÍ ÚČAST. MIMOŘÁDNÁ SCHŮZE VÝBORU AGRI

Pořad jednání

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin


Brusel : ASP - A5G-3

TRIALOG
PROGRAM „EU PRO ZDRAVÍ“

Pořad jednání

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova


Brusel : JAN - 4Q2

Mimořádná schůze
DISTANČNÍ ÚČAST. MIMOŘÁDNÁ SCHŮZE VÝBORU AGRI

Pořad jednání

Podvýbor pro daňové záležitosti


Brusel : JAN - 6Q1

ŘÁDNÁ SCHŮZE
SCHŮZE VÝBORU FISC - DISTANČNÍ ÚČAST

Pořad jednání

Podvýbor pro lidská práva


Brusel : PHS - P1A002

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Pořad jednání


Brusel : PHS - P1A002

ŘÁDNÁ SCHŮZE


Brusel : PHS - P1A002

Koordinátoři

Výbor pro rozvoj


Brusel : JAN - 6Q1

Mimořádná schůze
S DISTANČNÍ ÚČASTÍ


Brusel : JAN - 6Q1

Mimořádná schůze
S DISTANČNÍ ÚČASTÍ

Výbor pro rybolov


Brusel : ASP - A1G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE
SCHŮZE VÝBORU PECH - DISTANČNÍ ÚČAST

Pořad jednání

Výbor pro ústavní záležitosti


Brusel : JAN - 6Q2

Mimořádná schůze
SCHŮZE VÝBORU AFCO

Pořad jednání


Brusel : JAN - 6Q2

Mimořádná schůze
SCHŮZE VÝBORU AFCO

Zvláštní výbor pro boj proti rakovině


Brusel : JAN - 4Q1

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Pořad jednání

Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací


Brusel : JAN - 4Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Pořad jednání

Zvláštní výbor pro umělou inteligenci v digitálním věku


Brusel : JAN - 2Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
DISTANČNÍ ÚČAST

Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací


Brusel : ASP - A5G-2

Koordinátoři

Výbor pro zahraniční věci


Brusel : PHS - P3C050

Mimořádná schůze

Pořad jednání


Brusel : PHS - P3C050

Mimořádná schůze

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů


Brusel : JAN - 6Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
DISTANČNÍ ÚČAST

Pořad jednání


Brusel : JAN - 6Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
DISTANČNÍ ÚČAST


Brusel : JAN - 6Q2

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
DISTANČNÍ ÚČAST

Petiční výbor


Brusel : JAN - 4Q1

ŘÁDNÁ SCHŮZE
S DISTANČNÍ ÚČASTÍ

Pořad jednání


Brusel : JAN - 4Q1

ŘÁDNÁ SCHŮZE
S DISTANČNÍ ÚČASTÍ


Brusel : JAN - 4Q1

ŘÁDNÁ SCHŮZE
S DISTANČNÍ ÚČASTÍ


Brusel : JAN - 4Q1

ŘÁDNÁ SCHŮZE
S DISTANČNÍ ÚČASTÍ

Vyšetřovací výbor pro ochranu zvířat během přepravy


Brusel : JAN - 2Q2

COORDINATEURS DES COMMISSIONS
SCHŮZE KOORDINÁTORŮ VÝBORU ANIT DNE 2. PROSINCE, 13:45-15:15

Pořad jednání

Výbor pro kulturu a vzdělávání


Brusel : JAN - 6Q1

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Pořad jednání


Brusel : JAN - 6Q1

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Vyšetřovací výbor pro ochranu zvířat během přepravy


Brusel : JAN - 2Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
SCHŮZE VÝBORU ANIT DNE 2. PROSINCE, 16:45-18:45

Pořad jednání

Výbor pro zahraniční věci


Brusel : JAN - 2Q2

Mimořádná schůze

Pořad jednání


Brusel : JAN - 2Q2

Mimořádná schůze


Brusel : JAN - 2Q2

Mimořádná schůze

Výbor pro rybolov


Brusel : ASP - A1G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE
SCHŮZE VÝBORU PECH - DISTANČNÍ ÚČAST

Pořad jednání

Výbor pro rybolov


Brusel : ASP - A1G-3

ŘÁDNÁ SCHŮZE
SCHŮZE VÝBORU PECH - DISTANČNÍ ÚČAST

Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací


Brusel : JAN - 4Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE

Pořad jednání

Výbor pro zahraniční věci


Brusel : PHS - P3C050

Mimořádná schůze
AKČNÍ PLÁN PRO ROVNOST ŽEN A MUŽŮ: SPOLEČNÁ SCHŮZE VÝBORŮ AFET/DEVE/FEMM

Pořad jednání

Zvláštní výbor pro boj proti rakovině


Brusel : ASP - A3G-3

COORDINATEURS DES COMMISSIONS

Pořad jednání

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci


Brusel : JAN - 2Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
DISTANČNÍ ÚČAST

Výbor pro rozvoj


Brusel : JAN - 6Q1

Mimořádná schůze
S DISTANČNÍ ÚČASTÍ

Výbor pro mezinárodní obchod


Brusel : JAN - 4Q2

Mimořádná schůze

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví


Brusel : JAN - 6Q2

Mimořádná schůze

Výbor pro rozpočtovou kontrolu


Brusel : JAN - 4Q1

Mimořádná schůze
SCHŮZE VÝBORU CONT - DISTANČNÍ ÚČAST


Brusel : JAN - 4Q1

Mimořádná schůze
SCHŮZE VÝBORU CONT - DISTANČNÍ ÚČAST

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova


Brusel : JAN - 4Q2

Mimořádná schůze
DISTANČNÍ ÚČAST. MIMOŘÁDNÁ SCHŮZE VÝBORU AGRI

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci


Brusel : JAN - 2Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
DISTANČNÍ ÚČAST

Podvýbor pro daňové záležitosti


Brusel : JAN - 6Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE
SCHŮZE VÝBORU FISC - DISTANČNÍ ÚČAST

Výbor pro zahraniční věci


Brusel : JAN - 4Q2

Mimořádná schůze


Brusel : JAN - 4Q2

Mimořádná schůze


Brusel : JAN - 4Q2

Mimořádná schůze

Rozpočtový výbor


Brusel : JAN - 6Q1

Mimořádná schůze
- Remote participation

Výbor pro mezinárodní obchod


Brusel : JAN - 4Q1

Mimořádná schůze

Vyšetřovací výbor pro ochranu zvířat během přepravy


Brusel : PHS - P1A002

ŘÁDNÁ SCHŮZE
ANIT Comittee meeting of 10 December 2020

Zvláštní výbor pro boj proti rakovině


Brusel : JAN - 2Q2

ŘÁDNÁ SCHŮZE